Oostende - De Stad aan Zee

Coronacijfers in Oostende: piek nog niet bereikt

Posted

De besmettingscijfer zijn de afgelopen week opnieuw gestegen. De seniorenvoorzieningen blijven relatief gespaard, maar de ziekenhuizen en het testcentrum zitten wel op hun limiet. Het vaccinatiecentrum plaatst deze week meer dan 3.000 vaccins, voornamelijk boosterprikken. De maatregelen worden door de meeste Oostendenaars goed opgevolgd. Vanaf deze week is de periode van sensibiliseren voorbij en wordt er extra gehandhaafd.

De cijfers zijn in vergelijking met de vorige weekcijfers opnieuw gestegen. De afgelopen week zijn er in Oostende 766 positieve gevallen geregistreerd. Relatief gaat het om 1.069 besmettingen per 100.000 inwoners. Het aantal geregistreerde besmettingen is op een week tijd opnieuw met 40% gestegen. 18% van de besmettingen vond plaats bij jongeren onder de 20, ongeveer 16% bij 65-plussers.

Het testcentrum in de Edith Cavellstraat draait op maximumcapaciteit: er werden afgelopen week 1.682 testen afgelegd, waarvan 427 met positief testresultaat (positiviteitsratio van 25,4%). In het testcentrum op de luchthaven, waar mensen ook zonder doorverwijzing van de huisarts terecht kunnen, legden 32 Oostendenaars een positieve test af.
Woonzorgcentra, scholen en ziekenhuizen

De woonzorgcentra blijven gelukkig relatief gevrijwaard in deze besmettingsgolf. Over alle residentiële seniorenvoorzieningen heen (woonzorgcentra + assistentiewoningen), bleken de afgelopen week zes bewoners en zes personeelsleden positief.

In de Oostendse scholen zijn er vorige week 115 leerlingen gemeld die COVID opliepen en 41 personeelsleden. De meeste besmettingen werden wel niet op school zelf opgelopen, dat wordt maar vermoed bij 16 van de 115 leerlingen. De Centra voor Leerlingenbegeleiding zetten extra personeel in om aan contacttracing te doen.

De ziekenhuizen in Oostende (AZ Sint-Jan campus Serruys, AZ Damiaan en BZIO) blijven zwaar belast door de vierde golf, met in totaal 61 patiënten die opgenomen zijn met corona, waarvan zeven op intensieve zorgen.

Vaccinatiecentrum maakt zich klaar voor algemene boosterprik

Het vaccinatiecentrum aan de Northlaan (in de voormalige Mediamarkt-site) draait intussen opnieuw op volle toeren. Deze week worden er 3.636 vaccins toegediend. Het merendeel zijn ‘boosterprikken’ om mensen die eerder al gevaccineerd zijn, extra te beschermen. Er zijn ook zo’n kleine 400 mensen die langskomen voor een eerste of tweede prik.

Het Overlegcomité besliste vorige week dat er een nieuwe vaccinatiecampagne opgestart wordt om de volledige bevolking een ‘boosterprik’ te geven tegen april volgend jaar. Die boosterprik zorgt voor extra bescherming tegen het virus. Het vaccinatiecentrum bereidt zich hier op voor: de locatie is ruim genoeg om extra vaccinatielijnen in te richten en ook de poule van gemotiveerde vrijwilligers is groot genoeg om dit aan te kunnen.

Maatregelen en handhaving

Afgelopen weekend gingen de nieuwe maatregelen van het Overlegcomité van start. De Lokale Politie kon vaststellen dat de meeste Oostendenaars, inclusief handelaars en horeca-uitbaters zich aan de regels houden. Ter herinnering: het overzicht van de maatregelen die nu gelden en een lijst met veelgestelde vragen is te vinden op de corona- infowebsite van de federale overheid.

Het naleven van de huidige maatregelen is belangrijk om de trend van de stijgende maatregelen te keren. De periode van verwittigen en sensibiliseren is voorbij. Waar nodig zullen de Lokale Politie en de bevoegde diensten van Stad Oostende ook optreden wanneer de maatregelen toch niet worden nageleefd.