Eerste concrete actieplannen rond veilige schoolomgevingen

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Veiligheid
Stad Oostende zet volop in op veilige schoolomgevingen. Daarvoor werd met diverse scholen een traject opgestart samen met de Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid (VSV) en de Lokale Politie Oostende. Dit voorjaar nog wordt gestart met een tweede editie van dit traject.

In oktober 2020 ging in een aantal Oostendse scholen een traject van start rond veilige schoolomgevingen. Concreet gaat het over Basisschool De Groeiboom, ’t Klein College, Petrus en Pauluscollege, OLVO Kaaistraat en de Sint-Lodewijksschool. Elke school kreeg een team van experten op bezoek die de schoolomgeving kritisch onder de loep nam.

Door de samenwerking tussen stad Oostende, de VSV, de lokale Politie én de school zelf werden de meest prioritaire pijnpunten blootgelegd. Op basis van deze denkoefening werd voor elke schoolomgeving een concreet actieplan opgemaakt dat wordt gedragen door alle betrokken partijen. De uitvoering van de actieplannen is intussen gestart en er werden al nieuwe scholen aangesproken om ook met hen dezelfde oefening te doen.

Van knelpunten tot concreet actieplan

Dit traject bracht niet alleen de gekende pijnpunten naar boven, maar ook verrassende nieuwe elementen kwamen aan bod. De knelpunten en de concrete acties die hier aan gekoppeld zijn worden onderverdeeld in drie luiken. Eerst en vooral is er de sensibilisering van de ouders om zich correct, sociaal en solidair te gedragen aan de schoolpoort. Een tweede luik gaat over gerichte handhaving door de politie en in een derde luik worden de eventuele infrastructurele maatregelen opgelijst.

Huiswerk voor alle partners

Stad Oostende ondersteunt de scholen met betrekking tot het sensibiliseren, door onder andere het fietsexamen te organiseren en mee te helpen aan verschillende acties rond verkeersveiligheid.

De schoolomgevingen van de vier centrumscholen worden aangepakt met verschillende infrastructurele maatregelen. Enkele concrete voorbeelden:

  • De oversteekplaatsen Hendrik Serruyslaan en Euphrosina Beernaertstraat, Vuurkruisenplein, Vindictivelaan worden veiliger gemaakt.
  • Bepaalde zebrapaden aan de schooluitgangen worden uitgevleugeld en krijgen een groene ondergrond. Vb. in de Kaaistraat, Jozef II-straat, Euphrosina Beernaertstraat.
  • De Euphrosina Beernaertstraat wordt een fietsstraat (inclusief de oversteek ter hoogte van Leopold II-laan).
  • Het fietsverkeer op het Jan Piersplein wordt geregulariseerd.
  • Er worden extra fietsnietjes geïnstalleerd in de Christinastraat en de Euphrosina Beernaertstraat.

Tijdens het traject van de Sint-Lodewijksschool werd er vastgesteld dat het probleem van de schoolomgeving verweven is met verschillende mobiliteitsproblemen van de wijk. Stad Oostende wil dit probleem grondig en duurzaam aanpakken en kiest er dan ook voor om een mobiliteitsstudie te laten uitvoeren.

De scholen engageren zich vooral door acties op touw te zetten om ouders te sensibiliseren. De Lokale Politie Oostende engageert zich door gerichte handhavingsacties te organiseren in de schoolomgevingen. De stad investeert dan weer in infrastructurele maatregelen.

Evaluatie na één jaar

Dit schooljaar krijgt iedereen de tijd om de actiepunten uit te voeren en om daarna te evalueren of deze al dan niet het gewenste effect hebben gehad. Het evaluatiemoment zal plaatsvinden in september 2021, exact één jaar na de opstart.

Tweede editie

Na deze eerste tussentijdse evaluatie engageert Stad Oostende zich om dit traject ook dit jaar voort te zetten.

Vanaf 1 maart starten we eenzelfde traject met het Sint-Andreasinstituut Steensedijk en Sint-Andreasinstituut Stene Dorp, op 12 maart met Go! Athena Pegasus en GO! Basisschool Stene en op 23 maart starten we met de Vrije Basisschool Zandvoorde, GO! Basisschool De Puzzel (afdeling 1-2-3), en GO! Basisschool De Puzzel (afdeling 4-5-6).