visual van de hervorming van de registratierechten

Hervorming registratierechten: verlaagd tarief voor gezinswoning

Posted on Posted in Financiën & Begroting 2016 - 2018

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein de hervorming van de registratierechten goedgekeurd. Het verouderde kadastraal inkomen speelt geen rol meer. Er komt één globaal lager tarief voor de gezinswoning, met een extra korting voor een bescheiden woonst. ‘We willen zoveel mogelijk mensen de kans geven om een eigen woning of appartement te kopen. Wie een bescheiden gezinswoning koopt of een ingrijpende energierenovatie uitvoert in de gezinswoning, krijgt bovendien nog een extra duwtje in de rug’, zegt Bart Tommelein.

Wie een huis of appartement koopt, betaalt naast de aankoopprijs ook registratierechten. Die registratierechten worden vandaag onder meer bepaald door het kadastraal inkomen (KI) van de woning. Het kadastraal inkomen is een fictief inkomen dat wordt geacht overeen te stemmen met de gemiddelde jaarlijkse huuropbrengsten. Je betaalt 5 procent op de aankoopprijs voor huizen met een laag KI (max. 745 euro), omdat dit zogezegd ‘bescheiden woningen’ zijn. En 10 procent bij een KI dat die grens overschrijdt. Het (federale) kadastraal inkomen is echter geen actuele waardemeter meer, want is gebaseerd op de huurprijzen 1975. Zo kunnen grotere huizen op het platteland, die ondertussen soms verbouwd en gerenoveerd zijn, vaak nog aanspraak maken op het ‘klein beschrijf’, terwijl kleine, de facto ‘bescheiden’ nieuwere appartementen in de stad bijna altijd onder het ‘groot beschrijf’ vallen.

Daarnaast bestaan er op dit moment een hele reeks fiscale voordelen waarvan de voorwaarden sterk op elkaar gelijken, maar toch ook subtiel kunnen verschillen. Soms kan je ze gelijktijdig genieten, soms ook niet. Een abattement of vrijstelling voor de enige woning, als je een hypotheek neemt, enzovoort. Een ingewikkeld systeem, waardoor het niet evident is op voorhand te berekenen hoeveel je moet betalen.

7% voor de gezinswoning en extra korting voor bescheiden woning

Voortaan zal het verouderd en voorbijgestreefd kadastraal inkomen geen criterium meer zijn om een voordeel in het verkooprecht te bekomen. Voor de gezinswoning zal je het verlaagd tarief van 7 procent betalen op de aankoopprijs. De voorwaarden zijn dezelfde als die die vandaag gelden voor de toepassing van het abattement. Het moet om je enige woning gaan en je moet er binnen de twee jaar intrekken. Als de aankoopprijs niet hoger is dan 200.000 euro en je dus een bescheiden woning koopt, krijg je een extra korting van 5.600 euro (op de eerste schijf van 80.000 euro betaal je geen registratierechten). Voor woningen of appartementen in de kernsteden of de Vlaamse rand, geldt de korting tot een aankoopprijs van 220.000 euro. Voor elke volgende woning of ander vastgoed betaal je het gewone tarief van 10 procent registratierechten.

Het principe van ‘meeneembaarheid’ voor de gezinswoning blijft overeind. Wie in het verleden al een woning kocht en een nieuwe woning koopt, kan de reeds betaalde registratierechten in mindering brengen. Ook na deze hervorming kan je wat je al betaald hebt dus terug of verrekend krijgen. Het plafond van dat bedrag blijft behouden op 12.500 euro. Nieuw is dat dit plafond voortaan wordt geïndexeerd. Het werd immers ingevoerd in 2002 en werd sindsdien niet meer aangepast.

Extra korting na Ingrijpende Energetische Renovatie

Mensen die hun gezinswoning grondig renoveren worden extra beloond. Wie binnen de vijf jaar na aankoop een Ingrijpende Energetische Renovatie uitvoert, betaalt in plaats van 7 slechts 6 procent registratierechten en krijgt daar bovenop een vrijstelling van 4.800 euro als het om een bescheiden woning gaat (geen registratierechten op de eerste schijf van 80.000 euro). Een Ingrijpende Energetische Renovatie is een renovatie waarbij de verwarming, koeling, luchtcirculatie,… volledig vervangen worden én minstens 75% van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd.

‘Vandaag kan je buurman of -vrouw de helft of het dubbele aan registratierechten betalen, voor een huis dat weinig verschilt van dat van jou. Of betaalt iemand met een veel duurder huis maar een kleiner KI, minder dan iemand die een goedkoop appartement koopt’ zegt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein. ‘We stappen af van dit onrechtvaardig en totaal verouderd systeem. Er komt één verlaagd tarief voor de gezinswoning, met een forse korting voor wie een bescheiden woning of appartement koopt. Als je weet dat 92% van de appartementen – waar vaak singles, jonge gezinnen, of gepensioneerden wonen – vandaag onder het groot beschrijf valt, betekent dit dat we met onze hervorming meer mensen de kans geven een eigen woonst te kopen.’

Eerlijker en transparanter systeem

De minister benadrukt ook dat de nieuwe registratierechten eenvoudiger zijn. ‘De huidige berekening van de registratierechten is behoorlijk ingewikkeld, met een wirwar aan vrijstellingen. Ons nieuw systeem is transparanter: de vrijstelling is voorbehouden voor de bescheiden gezinswoning. En met een extra korting stimuleren we energierenovaties.’

De hervorming van de registratierechten gaat nu voor advies naar de Woonraad, de SERV en de Raad van State. Het nieuwe systeem zou nog voor de zomer van kracht worden.

 

Bekijk hier de powerpointpresentatie met cijfervoorbeelden: [bsk-pdf-manager-pdf id=”208″]

109 thoughts on “Hervorming registratierechten: verlaagd tarief voor gezinswoning

 1. Begrijp ik het goed dat op d verkoop van woningen met een aankoopprijs van minder dan 80.000 EURO geen registratierechten verschuldigd zullen zijn ?

 2. Hartelijk bedankt. Nu geraak ik mijn appartement (dat te koop staat voor 189.000) aan de straatstenen niet meer kwijt.

 3. Het moet gaan om “je enige woning”. Wanneer de woning door twee (ongehuwde) personen gekocht wordt, moet dit voor beiden de enige woning zijn of wordt dit afzonderlijk per koper bekeken (waardoor één van beide 10% registratierechten betaalt en de andere 7%)?

 4. Zijn er voorwaarden voor de isolatie. Bvb hoeft dit BEN te worden of een bepaald e peil te halen ? Wat als ik na 2 jaar mijn huis verhuur en een andere woning aankoop ? Zijn er hiertoe antimisbruikbepalingen voorzien ?

 5. Ik sta op het punt van een huis te kopen. Zal dit vanaf 1januari 2018 retroactief toegepast worden of moet ik de aankoop afblazen en wachten tot ergens voor de zomer?

 6. Mijn woning staat te koop, wie gaat nog zo zot zijn die nu te kopen en niet te wachten tot ‘ergens tegen de zomer’ als er voor de koper 3% afgaat? Gaat u mijn overbruggingskrediet dat ik hierdoor dien aan te gaan betalen? Voorziet u maatregelen tegen dit gecreeerde vacuum?

 7. Zal de 7% ook gelden voor de aankoop van een woning die binnen het jaar de gezinswoning wordt? (i.e. na de renovatie en verkoop van de huidige gezinswoning?)

 8. Dag Thomas, de datum van het compromis zal bindend zijn. Werd je compromis voor de invoering ondertekend val je nog onder het oude systeem, erna onder het nieuwe systeem.

 9. Wie wacht om een woning aan te kopen riskeert ook wel om zijn droomhuis aan zijn neus te zien voorbij gaan. Er zijn momenteel geen overgangsmaatregelen gepland en we doen er alles aan om de hervorming zo snel mogelijk in te voeren. Het is helaas onmogelijk om een nieuwe tarief ‘onmiddellijk’ van de ene dag op de andere te laten ingaan. In ons land is het steeds vereist dat er eerst wordt geadviseerd over wetteksten en dat het Vlaamse parlement finaal het laatste woord heeft.

 10. Dag Karl, de datum van het compromis zal bindend zijn en er zal niet met terugwerkende kracht worden gewerkt.

 11. De kortingen zijn enkel geldig voor de enige gezinswoning. Zodra je reeds een woning bezit en een nieuwe woning aankoopt heb je hier niet langer recht op, ook al wordt de nieuwe woning de gezinswoning.

 12. Beste, beide eigenaars mogen nog geen andere eigendommen hebben om recht te hebben op de 7%.
  Tenzij degene die reeds een eigendom heeft deze binnen het jaar verkoopt, dan heb je wel recht op het tarief van 7%.

 13. Beste,

  Een compromis is niet tegenstelbaar aan derden en heeft enkel waarde tussen 2 partijen: verkoper en koper.
  Hoe kan de datum compromis dan gelden voor het bepalen welk tarief van toepassing in plaats van de registratie van de notariële akte?

  Mvg Kevin

 14. Bij de vorige hervorming in 2002 waarbij ook werd gekeken naar de datum van de overeenkomst tussen beide partijen.
  Het afsluiten van een koopovereenkomst is een belastbaar feit dat de registratiebelasting opeisbaar maakt, ongeacht of voor deze overeenkomst een onderhandse of authentieke akte werd opgemaakt.
  De al dan niet tegenstelbaarheid doet hieraan geen afbreuk.

 15. Beste,

  wij hebben in november de compromis getekend voor de aankoop van een hoeve dat is vastgesteld als vlaams erfgoed. Dus niet beschermd.

  Mijn eerste vraag is: valt een vastgesteld erfgoed ook onder de 1% regel mits in acht nemen van de andere voorwaarden (enige wonig, erfgoed wordt gezinswoning, nodige energie-vriendelijke investeringen doen)

  de akte zou in maart getekend worden. Stel dat beide partijen dit uitstellen tot in de zomer dan begrijp ik dat de staat intrest zal eisen wegens laattijdig betalen. Dit verlies compenseert niet de winst door de 1% regel.

  Stel dat de acte pas na de zomer wordt getekend dan kan ik wel gebruik maken van de 1%.

  Groeten,

  regis

 16. Weet u al een conrete datum wanneer dit ingaat? Ik heb nl een appartement gezien dat mij zeer interesseerd!! Bedankt

 17. Dag Elke, wij moeten zelf ook wachten op adviezen van onder andere de Raad van State. We mikken toch op de zomer.

 18. Regis, ik heb je vraag doorgestuurd naar mijn medewerkers, zij zullen dat uitzoeken voor je en je contacteren.

 19. De datum van het compromis zal bepalen of je in het nieuwe systeem valt. We verwachten de hervorming tegen de zomer.

 20. Vooreerst: dank voor het nadenken en werken aan een betere regeling. Het gaat om moeilijke materie, en het is niet mogelijk om budgetneutraal iedereen een plezier te doen. Ik apprecieer de inspanning die door kabinet en administratie werd geleverd om een dergelijke hervorming voor te bereiden.

  Echter.

  1. Ware het niet beter de bescheidenheid in m² uit te drukken? Is dat niet de ware maat van bescheidenheid, in plaats van een zeer arbitrair vraag-en-aanbod getal?
  In de centrumsteden vind je na lang zoeken voor 219.000 een bescheiden bouwval van 80 m² waar je 150.000 renovatiekost mag aan koppelen zodat slopen vast beter is, zeker energetisch gezien.
  Op het platteland heb je voor 200.000 een bijna-villa in perfecte staat van 200+ m² die enkel te isoleren is. (Ik spreek uit ervaring na alweer 4 jaar zoeken in het Leuvense).
  Ik weet niet goed waarom een bijna-villa op locatie A zoveel bescheidener is/nood geeft tot mattheuseffecten dan een mini-bouwval op locatie B.

  2. Vanuit mobiliteitsoogpunt is werken met een dergelijk getrapt systeem niet goed: het moedigt stadsvlucht sterk aan.
  – Woningen blijven in steden door [de hoge woningdruk + lagere registratietarieven = budgetneutraal] even duur, en grotere woningen worden door de nieuwe registratierechten nog duurder (door schaarste daalt de betaalbereidheid niet, de eventuele 3% registratiewinst wordt opgesoepeerd door stijgende woningprijzen).
  – Plattelandswoningen worden net goedkoper in deze regeling (10 naar 7%, geen schaarste door veel meer aanbod dan vraag gezien de mortaliteitsgraad).
  – Ook de nood aan investeerder die betaalbare huurwoningen in de steden financieren wordt niet echt opgevangen met 21% btw + 10% registratierechten.

  Dit lijkt dit me niet in lijn met het beleid van uw collega’s van RO en mobiliteit, en evenmin met de (millenium)doelstellingen rond armoedebeleid.

  Het is in de stad dat bundeling van mensen en infrastructuur gewenst is (dus goedkoper wonen), en op het platteland is de verspreide bebouwing een luxe die met meer automobiliteit samengaat (dus duurder te belasten).

  3. De wens tot sociale correcties is begrijpelijk, maar ook daar ware het socialer om met een formule te werken gebaseerd op m² of, indien het toch op prijs gebaseerd wordt, iets in de zin van een factor genre [aankoopprijs/(de gemiddelde verkoopsprijs per m²*m² woning)] Deze cijfers kunnen door de notarissen verstrekt worden en zijn eenvoudig genoeg om te berekenen voor een leek.

  4. Het zou goed zijn mocht er eenduidig een datum gecommuniceerd worden voor deze regeling, desnoods verderaf in de toekomst dan minimaal mogelijk, en dit in combinatie met het wat, hoe en wanneer van de gewijzigde onroerende aanslagvoeten voor gewest, provincie en gemeente. Het gebrek aan timing is niet goed voor ondernemers – hoe een beslissing nemen rond vestigingsplaats als er zoveel fiscaal gaat veranderen zonder dat er enige info is over wat, hoeveel, wanneer?

  VRAAG: Hoe werkt het met de aankoop van gebouwen gemengd gebruik – deels enige eigen woning, deels bedrijfspand? 10%? Pro rata?

  AANSLUITENDE VRAAG: Wat als een gezinswoning na domiciëring ook als venootschapszetel wordt gebruikt? Vervalt dan de 7% en moet alsnog 3% bijbetaald worden – zo ja, ook als dat bv na 5 of 10 jaar er wonen gebeurt? Is er een ‘verjaartermijn’ voorzien? (ik hoop dat we nu niet met z’n allen een extern kantoor moeten gaan huren omdat kantoor aan huis niet meer kan wegens ‘niet zuiver enige gezinswoning’?)

  Dank voor uw verduidelijkingen.

 21. Is de verlaging naar 6% bij energetische renovatie ook van toepassing als het een tweede woning betreft?

 22. Zopas tekende ik de verkoopovereenkomst voor de aankoop van een woning. De akte moet verleden worden tegen uiterlijk 24/05/2017. Nu verneem ik dat de nieuwe regeling inzake registratierechten van kracht zou worden op 01/06/2018, enkele dagen later dus. Voor mij maakt dit financieel echter een enorm verschil uit. De aankoopprijs van mij woning is namelijk lager dan 200 000 euro. Volgens de nieuwe regeling zou ik meer dan 12000 euro minder moeten betalen… Wordt er in dergelijke gevallen niet in een overgangsregeling voorzien?

 23. Beste, wat bedoelen jullie met ‘de zomer’? Is het zeker dat het juni wordt?

 24. Hallo,
  Wij zijn een verkoop overeengekomen maar nog geen compromis getekend. Is het raadzaam te wachten om een compromis te tekenen en ondertussen wel met een aankoopbelofte te werken? Of wordt deze dan gezien als compromis en vallen we toch nog uit de boot?
  En welke opties hebben we wanneer de verkopers de akte verleden willen zien tegen half juli ivm teruggave van hun registratierechten?
  Een fijne maatregel al bij al maar toch zeer jammer mocht je er net niet bijzijn.

 25. Geachte heer
  Ik heb om02/12/2017 compromis getekend onder het klein beschrijf en 10% voorschoot al betaald.De dag van de akte is om 08/02/2018 .Ik heb vandaag van mijn notaris gehoord dat ik in plats van 5% moet 10% registratiekosten betalen.Is dat juist?
  Met vriendelijke groeten.

 26. Beste, is het niet mogelijk om dit VOOR juni in werking te laten treden? Kwam op het nieuws in oktober/november… Kan toch niet zo lang duren?

 27. Wat als het kadastraal inkomen nog niet bekend is en je nu 10% moet betalen…maar je ondertekend het compromis en de akte wordt ook verleden bij de notaris… De wet treedt dan in werking en later wordt bekend dat de woning onder het ‘klein beschrijf’ valt. Mag en kan dit nog ?

 28. Waarom wordt er geen overgangsmaatregel voorzien? Het gaat hier over een belasting van grote omvang, die blijkbaar niet echt te verantwoorden is. Zou de logica dan niet moeten zijn om zoveel mogelijk personen te laten genieten van de maatregel?

 29. Dag An, wij moeten ook wachten op adviezen van onder andere de Raad van State. We doen er alles aan om dit zo snel als mogelijk te laten ingaan.

 30. Dag Lieselotte, wij moeten wachten op adviezen van onder andere de Raad van State. We doen er alles aan om dit zo snel als mogelijk te laten ingaan. Maar inderdaad, 1 juni is de richtdatum.

 31. Hallo Ad, Inderdaad, deze telt niet voor een tweede woonst. Voor elke volgende woning – na de gezinswoning – of ander vastgoed betaal je het gewone tarief van 10 procent registratierechten.

 32. Is er nu reeds zicht op wanneer deze hervorming effectief wordt?

 33. Hallo Jochen, wij moeten wachten op adviezen van onder andere de Raad van State. We doen er alles aan om dit zo snel als mogelijk te laten ingaan. Maar 1 juni is de richtdatum.

 34. Hallo Satenik,

  We hebben uw vraag kunnen bekijken en dit gaat eigenlijk over de toepassing van het huidige klein beschrijf en niet zozeer over de inwerkingtreding van het nieuwe hervormde verkooprecht waarvan de ontwerptekst nu bezorgd is aan de Raad van State.
  Dit heeft te maken met de verscherpte controles die de federale administratie, onder verantwoordelijkheid van federaal minister Van Overtveldt, momenteel uitvoert naar de kadastrale inkomens en mogelijks niet-aangegeven aanpassingswerken. Het federale kadaster zal aan de hand van de vraagprijs nagaan of deze niet te hoog ligt voor een woning met klein beschrijf, waarop ze dan het kadastraal inkomen kunnen herzien, met retroactieve werking, waardoor een verkoop onder klein beschrijf toch niet mogelijk is.
  De vaststelling van het kadastraal inkomen is zoals gezegd echter een federale aangelegenheid, geen Vlaamse.

  In de hoop u hiermee verder te hebben kunnen helpen.

 35. Hallo Bart,
  Neen, zoals de ontwerptekst nu opgemaakt is, geldt het 6%-tarief enkel voor een woning die ook in aanmerking komt voor het 7%-tarief, en dus enkel voor kopers die nog geen andere woning hebben.

 36. Hallo,

  Ik neem aan dat u bedoelt 24/05/2018?

  De Vlaamse Belastingdienst heeft beslist om bij een overeenkomst houdende een zogenaamde gekruiste aankoop- en verkoopbelofte, gepaard gaande met een clausule waardoor partijen hun koopovereenkomst als een zogenaamd subjectief plechtig contract beschouwen, te aanvaarden dat de koopovereenkomst pas effectief is gesloten bij het verlijden van de authentieke akte.

  Niettemin is het raadzaam uw notaris over deze formule te raadplegen en u hierover te laten informeren. Met deze formule wordt immers op enkele fundamentele punten afgeweken van de gebruikelijke werkwijze die gevolgd wordt bij het afsluiten van een koopovereenkomst en de daarbij horende formaliteiten. Het afsluiten van een dergelijke overeenkomst creëert andere rechten en verplichtingen dan het afsluiten van een gebruikelijke onderhandse koopovereenkomst.

 37. Wanneer we kijken naar de data in uw mail, lijkt voor u de toepassing van het nieuwe verkooprecht echter uitgesloten, uw overeenkomst zal beheerst worden door de huidige regelgeving.

 38. Hallo Suzy,

  De Vlaamse Belastingdienst heeft beslist om bij een overeenkomst houdende een zogenaamde gekruiste aankoop- en verkoopbelofte, gepaard gaande met een clausule waardoor partijen hun koopovereenkomst als een zogenaamd subjectief plechtig contract beschouwen, te aanvaarden dat de koopovereenkomst pas effectief is gesloten bij het verlijden van de authentieke akte.

  Niettemin is het raadzaam uw notaris over deze formule te raadplegen en u hierover te laten informeren. Met deze formule wordt immers op enkele fundamentele punten afgeweken van de gebruikelijke werkwijze die gevolgd wordt bij het afsluiten van een koopovereenkomst en de daarbij horende formaliteiten. Het afsluiten van een dergelijke overeenkomst creëert andere rechten en verplichtingen dan het afsluiten van een gebruikelijke onderhandse koopovereenkomst.

 39. Hallo Cien,

  De Vlaamse Belastingdienst heeft beslist om bij een overeenkomst houdende een zogenaamde gekruiste aankoop- en verkoopbelofte, gepaard gaande met een clausule waardoor partijen hun koopovereenkomst als een zogenaamd subjectief plechtig contract beschouwen, te aanvaarden dat de koopovereenkomst pas effectief is gesloten bij het verlijden van de authentieke akte.

  Niettemin is het raadzaam uw notaris over deze formule te raadplegen en u hierover te laten informeren. Met deze formule wordt immers op enkele fundamentele punten afgeweken van de gebruikelijke werkwijze die gevolgd wordt bij het afsluiten van een koopovereenkomst en de daarbij horende formaliteiten. Het afsluiten van een dergelijke overeenkomst creëert andere rechten en verplichtingen dan het afsluiten van een gebruikelijke onderhandse koopovereenkomst.

 40. Hallo Sin,

  De oppervlakte van een pand of perceel lijkt ons ook niet meteen het meest voor de hand liggende criterium voor de toekenning van een fiscaal voordeel. Daarbij dient immers een onderscheid gemaakt te worden tussen bewoonde oppervlakte, vloeroppervlakte, perceelsoppervlakte, niet-bewoonbare oppervlakte en niet-bebouwde oppervlakte van een perceel. De oppervlakte van het perceel zoals dit gekend is bij de federale administratie van de Patrimoniumdocumentatie (de diensten van het kadaster) kan bovendien licht afwijken van de opgemeten werkelijke oppervlakte.

  Door het verlagen van het tarief van de registratiebelasting voor de gezinswoning van 10% naar 7% zal het aanbod van woningen voor kopers die vandaag zijn aangewezen op de toepassing van het klein beschrijf, sterk toenemen. De vereiste dat het kadastraal inkomen van het aangekochte pand een bepaald wettelijk maximum niet te boven gaat wordt immers geschrapt. Het kadastraal inkomen van recente panden (vaak appartementen of studio’s) of van stedelijke woningen blijkt vandaag immers vaak boven de maximumgrens uit te komen waardoor het verlaagd tarief van het verkooprecht niet kan toegepast worden. Het aanbod aan woningen die kunnen gekocht worden met toepassing van het tarief van het zogenaamd klein beschrijf neemt geleidelijk aan af. Door het schrappen van de grens aan het kadastraal inkomen kunnen die recente of meer stedelijk gelegen panden eveneens tegen een fiscaal voordelig tarief worden aangekocht. De hervorming kan er dus omgekeerd toe leiden dat kopers opteren voor een eigen woning in de stad of in een dorpskern.

  De precieze datum van inwerkingtreding van het hervormde verkooprecht is onder meer afhankelijk van het verloop van de wetgevende procedure die bij iedere hervorming en bij iedere decretale aanpassing dient gevolgd. Momenteel verwachten wij een advies van de Raad van State. Na analyse van dit advies dient het voorontwerp van decreet opnieuw aan de Vlaamse Regering ter definitieve goedkeuring te worden voorgelegd. Daarna kan de bespreking van de hervorming in het Vlaams Parlement worden aangevat. Na de stemming in de Commissie en vervolgens in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement volgt nog de bekrachtiging en afkondiging door de Vlaamse Regering om tenslotte te worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wij stellen alles in het werk om deze procedure te bespoedigen en verwachten een inwerkingtreding nog voor het parlementaire zomerreces.

  Voor wat de panden met gemengde bestemming betreft is het niet de bedoeling dat het nieuw gunstig tarief zou gelden voor de aankoop van een pand of perceel waarbij de woonfunctie ondergeschikt is aan, bijvoorbeeld, de bedrijfsfunctie. Het woongedeelte dient dan te worden onderscheiden in het gehele onroerend goed. De koper kan in dat geval in de aankoopakte een opsplitsing maken tussen het woongedeelte en het niet-woongedeelte, zodat de gunstregelingen voor de aankoop van een woning toch kunnen worden genoten, maar dan enkel voor enkel het woongedeelte.

  Na een aankoop waarbij het nieuw voordelig tarief van 7% wordt toegepast geldt nog als enige voorwaarde dat een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van het aangekochte goed tijdig wordt bekomen.

  Voor de volledigheid kan er nog op gewezen worden dat de teksten van het voorontwerp door eenieder kunnen geraadpleegd worden. De teksten zijn publiek en beschikbaar via de website van de beslissingen van de Vlaamse regering.

  https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering?publication_date=pick&publication_date_1%5Bmin%5D%5Bdate%5D=02-01-2018&publication_date_1%5Bmax%5D%5Bdate%5D=02-01-2018

  Groet.

 41. Hallo Seppe,

  De Vlaamse Belastingdienst heeft beslist om bij een overeenkomst houdende een zogenaamde gekruiste aankoop- en verkoopbelofte, gepaard gaande met een clausule waardoor partijen hun koopovereenkomst als een zogenaamd subjectief plechtig contract beschouwen, te aanvaarden dat de koopovereenkomst pas effectief is gesloten bij het verlijden van de authentieke akte.

  Niettemin is het raadzaam uw notaris over deze formule te raadplegen en u hierover te laten informeren. Met deze formule wordt immers op enkele fundamentele punten afgeweken van de gebruikelijke werkwijze die gevolgd wordt bij het afsluiten van een koopovereenkomst en de daarbij horende formaliteiten. Het afsluiten van een dergelijke overeenkomst creëert andere rechten en verplichtingen dan het afsluiten van een gebruikelijke onderhandse koopovereenkomst.

 42. gekruiste aankoop- en verkoopbelofte, gepaard gaande met een clausule . Wat betekent dit en hoe moet het geformuleerd worden?. Bijvoorbeeld moet je dit dan al bijschrijven bij het uitbrengen van een schriftelijk bod? Of kan dat later nog? Ps ik vind dat jullie geweldig werk leveren met fit forum. Dankje

 43. Hallo Katleen,

  De Vlaamse Belastingdienst heeft beslist om bij een overeenkomst houdende een zogenaamde gekruiste aankoop- en verkoopbelofte, gepaard gaande met een clausule waardoor partijen hun koopovereenkomst als een zogenaamd subjectief plechtig contract beschouwen, te aanvaarden dat de koopovereenkomst pas effectief is gesloten bij het verlijden van de authentieke akte.

  Niettemin is het raadzaam uw notaris over deze formule te raadplegen en u hierover te laten informeren. Met deze formule wordt immers op enkele fundamentele punten afgeweken van de gebruikelijke werkwijze die gevolgd wordt bij het afsluiten van een koopovereenkomst en de daarbij horende formaliteiten. Het afsluiten van een dergelijke overeenkomst creëert andere rechten en verplichtingen dan het afsluiten van een gebruikelijke onderhandse koopovereenkomst.

 44. Beste,
  klinkt logisch en handig. Moet dit bij het uitbrengen van een bod reeds vermeld staan? Indien het bod aanvaard wordt zonder dat er vermelding is van deze regeling dan kan het zijn dat de verkoper weigert om het op deze mannier te beschrijven en toch verplicht tot aankoop. Hoe kan dit voorkomen worden?

 45. Katleen, dat bespreek je best met je notaris, zij zijn daar het best voor geplaatst.

 46. Beste, kunnen jullie aangeven of alles nog steeds op schema zit voor een invoering per 1 juni 2018? Alvast bedankt

 47. Beste,

  Mijn moeder 70 jaar wil haar huis verkopen.Zij heeft het vruchtgebruik, mijn broer en ik elk 1/4 naakte eigendom.

  Nu willen wij van het geld van de verkoop een appartement kopen.
  Moeder vruchtgebruik, en wij de naakte eigendom. (wij hebben al eigendom)

  Is de regel van 7% registratie dan ook van toepassing? voor allemaal?

 48. Geachte mevrouw, Geachte heer,

  Er zou sprake zijn dat de verlaagde tarieven (o.a. 7%) in werking zouden treden voor overeenkomsten getekend vanaf 1/06/2018. Het model De Decker van gekruiste opties wordt hier niet gezien als een overeenkomst, dus als dergelijke gekruiste opties voor 1/06/2018 datum ondertekend worden, zullen ze onder toepassing van de nieuwe bepalingen vallen, voor zover de authentieke akte na 1/06/2018 wordt ondertekend.

  Mijn vraag is de volgende: wat als er vandaag een compromis wordt ondertekekend onder opschortende voorwaarde van belofte van handlichting, waarvan die voorwaarde zich na 1/06/2018 realiseert (m.a.w akte na 1/06/2018 getekend)? Zullen de kopers, voor zover alle voorwaarden daartoe vervuld zijn, kunnen genieten van het verlaag tarief van 7%?

  Dank voor uw antwoord.

  Met vriendelijke groeten.

 49. Beste, wat indien 1 van deze 2 personen een (geschonken) bouwgrond in eigendom heeft? (En het bebouwen van deze te duur blijkt?) De aankoop betreft dan toch de aankoop van de enige gezinswoning?

 50. Als ik lees welke wetgevende procedure nog dient gevolgd, bent u dan niet wat optimistisch te mikken op 01 juni ?
  Overigens is in uw commentaar hieronder nu sprake van ‘voor het zomerreces ‘ dit is voor eind juli of in het uiterste geval al twee maand na 01 juni.

  De precieze datum van inwerkingtreding van het hervormde verkooprecht is onder meer afhankelijk van het verloop van de wetgevende procedure die bij iedere hervorming en bij iedere decretale aanpassing dient gevolgd. Momenteel verwachten wij een advies van de Raad van State. Na analyse van dit advies dient het voorontwerp van decreet opnieuw aan de Vlaamse Regering ter definitieve goedkeuring te worden voorgelegd. Daarna kan de bespreking van de hervorming in het Vlaams Parlement worden aangevat. Na de stemming in de Commissie en vervolgens in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement volgt nog de bekrachtiging en afkondiging door de Vlaamse Regering om tenslotte te worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wij stellen alles in het werk om deze procedure te bespoedigen en verwachten een inwerkingtreding nog voor het parlementaire zomerreces.

 51. Onze notaris gaat inderdaad werken met gekruiste opties. Dit scheelt ons makkelijk €10.000 die we goed kunnen gebruiken voor de zware renovatie. Als jonge mensen wordt bouwen en nieuwbouw onbetaalbaar. De akte zou dan na 01/06 ondertekend worden. Hopelijk komt de wijziging dan ook op 01/06. Een meevaller kunnen we in deze tijden zeker gebruiken.

 52. Beste, Wat indien 1 van beiden een bouwgrond (geschonken) heeft (gekregen)? Deze bebouwen zou bijna het dubbel kosten van de aankoop van een “enige woning”. Mij lijkt het dan billijk dat degene zonder grond 7% betaalt en degene met grond 10%.

 53. Beste, Wat indien bij een gezamenlijke aankoop tussen 2 personen (feitelijk samenwonend), 1 van de 2 een bouwgrond (geschonken) heeft (gekregen). Dienen beiden dan 10% te betalen? Dit zou toch discriminatie zijn t.o.v. degene zonder bouwgrond? M.i. zou het billijk zijn dat er dan verdeling is van de ene à 7% en de andere, met grond, à 10%. Nog correcter zou elk 7% zijn, want bebouwing van de grond kost bijna een veelvoud van de aankoop van een woning. Alvast bedankt voor uw antwoord. Mvg, Jochen

 54. Beste,

  Er zijn geruchten dat de ingangsdatum mogelijk naar september zou worden verschoven.
  Klopt dit of is het nog steeds 1 juni?

 55. Beste,

  We zijn ondertussen al begin maart. Is de richtdatum van de inwerkingtreding van de nieuwe wet rond 7% registratierechten nog steeds 1 juni 2018, of zal het eerder 1 juli worden? Wij zijn een huis aan het kopen en het is voor zowel koper als verkoper belangrijk om snel enige duidelijkheid te hebben hierover.

  Alvast bedankt voor de info.

  Mvg

 56. Vanaf wanneer is dit dan wel van toepassing? Maw: wanneer tekenen we best het compromis?

 57. Dag Davy, ik blijf mikken op de zomer. Maar ik moet zelf ook wachten op de verschillende adviesraden en het parlement. Ik doe er wel alles aan om die periode zo kort mogelijk te maken.

 58. Dag Ariane, we mikken nog altijd op de zomer. Het dossier zit nu bij de adviesraden en moet dan ook nog naar het parlement.

 59. Beste,

  Jammer is wel dat de verkoper een beetje de dupe is van de hervorming.

  Wij hebben zelf bouwgrond gekocht maar moeten waarschijnlijk een overbruggingskrediet nemen omdat de potentiële kopers willen wachten op deze hervorming omdat dit voor hun een grote verschil oplevert.
  De winst die de koper dus doet door te wachten verliest de verkoper met betrekking tot het overbruggingskrediet.

 60. Beste,

  Ik lees dat je 1 jaar de tijd zal hebben om je oude gezinswoning te verkopen nadat je een nieuwe hebt gekocht, en op die manier toch aanspraak zal kunnen maken op tarief van 7%. Kan iemand toelichten hoe dit jaar wordt geteld aub? Is dat exact een jaar vanaf aankoop en heb je bij aankoop op bijvoorbeeld 01/07/2018 dan tijd tot en met 30/06/2019? Of eindigt dat jaar in het kalenderjaar van aankoop (en in dit voorbeeld dus 31/12/2018), zoals je vroeger bijvoorbeeld tijd had tot einde van het jaar volgend op aankoop om gebruik te maken van de verlaagde registratierechten. Alvast dank voor uw antwoord.

 61. Dag Pieter, voorlopig is het zo dat je een volledig jaar de tijd zal krijgen en dus tot 30.6.2019. Kan zijn dat we dat nog zullen moeten aanpassen na de adviezen die volgen van de verschillende adviesraden maar ik vermoed van niet.

 62. Davy, we doen er alles aan om de periode zo kort mogelijk te houden. Ik begrijp dat dit voor sommigen ongemak oplevert.

 63. Het voorontwerp luidt : “… Als de aankoop gedaan wordt door verschillende personen, zijn ze op de vermelde datum niet samen voor de geheelheid volle eigenaar van een andere woning of bouwgrond”

  De vraag van Lib gaat over de hypothese dat slechts 1 van de kopers eigenaar is van een andere woning. Kan u bevestigen dat in die hypothese de partner met een andere woning 10% betaalt op zijn aandeel (1/2) in de aankoop en de partner zonder andere woning 7% betaalt op de andere helft van de aankoop ?

  Dank

 64. Hallo,
  wanneer komt er meer zicht op de ingangsdatum van deze herziening? Zomer = 21 juni…
  notarissen, immo kantoren, worden ook zenuwachtig door deze onduidelijke communicatie.
  We hebben moeten een verkoopsbelofte tekenen, maar huidige eigenaar wil uitersterate datum op 1 juni zetten… vermoedelijk missen we de kans om ‘slechts’ 7% rechten te betalen…
  groet,

 65. Beste,

  Is er geen agenda beschikbaar wanneer dit op de adviesraad & parlement zal besproken worden?

 66. De eerste schijf van 80000 EUR van de aankoopsom in inderdaad vrijgesteld als de aankoopsom niet meer dan 200000 EUR bedraagt voor aankoop in Vlaanderen ( of niet meer dan 220000 EUR voor aankoop in één van de 15 erkende kernsteden in Vlaanderen of in de Vlaamse Rand rond Brussel. ( het voorstel van de Vlaamse Regering is nog niet goedgekeurd in het Vlaamse Parlement)

 67. Hallo Christelle, Ik blijf mikken op 1 juni. Maar ik moet zelf ook wachten op de verschillende adviesraden en het parlement. Ik doe er wel alles aan om die periode zo kort mogelijk te maken. Groet, Bart

 68. Hallo Julie, Ik blijf mikken op 1 juni. Maar ik moet zelf ook wachten op de verschillende adviesraden en het parlement. Ik doe er wel alles aan om die periode zo kort mogelijk te maken. Groet, Bart

 69. Hallo Davy, Gisteravond raakte bekend dat de Raad van State geen bezwaren maakt in dit dossier. We zitten dus op schema om de aankoopbelasting op gezinswoningen vanaf juni te verlagen naar 7 procent. Nu dit advies binnen is, zullen we dit dossier zo snel mogelijk op de regeringstafel brengen, waarna het definitief kan worden goedgekeurd en ingediend bij het Vlaams Parlement. De bespreking in het Vlaams parlement volgt na de paasvakantie. De regering beseft ten volle dat het belangrijk is dat de overgangsperiode niet te lang duurt. Groet, Bart

 70. Hallo Goele, Een concrete datum kan ik je nog niet geven, maar we blijven op schema! Het advies van de Raad van State is binnen. Zij hadden geen fundamentele opmerkingen, waardoor ik nu snel verder kan werken. Daarna moet het dossier nog naar het Vlaams Parlement. Ik ben optimistisch. Juni 2018 lijkt zeker een haalbare kaart. Groet, Bart

 71. Hallo Sven, Een concrete datum kan ik je nog niet geven, maar we blijven op schema! Het advies van de Raad van State is binnen. Zij hadden geen fundamentele opmerkingen, waardoor ik nu snel verder kan werken. Daarna moet het dossier nog naar het Vlaams Parlement. De hervorming zal niet retroactief worden ingevoerd, als er alsnog vertraging wordt opgelopen tot na 1 juli, dan vallen jullie nog onder het huidige systeem. Maar ik ben optimistisch, juni 2018 lijkt zeker een haalbare kaart. Groet, Bart

 72. Hallo Lawrence, Ik wil inderdaad de rechtenvermindering splitsbaar maken per koper en naargelang zijn/haar aandeel in de aankoop. Zo zal de ene partner 10% op zijn deel moeten betalen en de andere 7%. Groet, Bart

 73. Hallo Jochen, Ik wil inderdaad de rechtenvermindering splitsbaar maken per koper en naargelang zijn/haar aandeel in de aankoop. Zo zal de ene partner 10% op zijn deel moeten betalen en de andere 7%. Het is echter een keuze geweest van de Vlaamse Regering om bij een verkoop van een bouwgrond het tarief van 10% toe te passen, en deze niet in aanmerking te nemen voor het nieuwe verlaagde tarief van 7%. Hiermee wil de Vlaamse Regering het beleid versterken om het wonen in steden en dorpskernen te bevorderen. Groet, Bart

 74. Hallo Jochen, Klopt! Ik wil de rechtenvermindering dan ook splitsbaar maken per koper én naargelang zijn/haar aandeel in de aankoop. Het is echter een keuze geweest van de Vlaamse Regering om bij een verkoop van een bouwgrond het tarief van 10% toe te passen, en deze niet in aanmerking te nemen voor het nieuwe verlaagde tarief van 7%. Hiermee wil de Vlaamse Regering het beleid versterken om het wonen in steden en dorpskernen te bevorderen. Groet, Bart

 75. Hallo Jef, Wie al een eigendom heeft betaalt 10%, hieronder verstaan we ook een bouwgrond. Ik wil wel de rechtenvermindering splitsbaar maken per koper en naargelang zijn/haar aandeel in de aankoop. Zo zal de ene partner 10% op zijn deel moeten betalen en de andere 7%. Het is echter een keuze geweest van de Vlaamse Regering om bij een verkoop van een bouwgrond het tarief van 10% toe te passen, en deze niet in aanmerking te nemen voor het nieuwe verlaagde tarief van 7%. Hiermee wil de Vlaamse Regering het beleid versterken om het wonen in steden en dorpskernen te bevorderen. Groet, Bart

 76. Hallo Marie, Als de hervorming tegen dan al gestemd is in het Vlaams Parlement en gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad, dan zullen de kopers inderdaad aanspraak maken op het verlaagd tarief van 7%. Bij een zogenaamde gekruiste optie (dit is een combinatie van een aankoopbelofte en verkoopbelofte), gepaard gaande met een clausule waarbij partijen stellen dat ze hun koopcontract beschouwen als een subjectief plechtig contract, aanvaardt de Vlaamse Belastingdienst dat de overeenkomst tot stand komt bij het verlijden van de authentieke akte. Groet, Bart

 77. Hallo Kurt, Jullie moeder heeft dan maar één eigendom als ik het goed begrijp (ik neem aan dat zij de helft volle eigendom heeft en de helft vruchtgebruik), maar je broer en jijzelf elk 1/4de naakte eigendom? Is het de bedoeling dat jullie dan gezamenlijk (moeder en 2 kinderen) dat appartement aankopen, of is het enkel jij die individueel voor jezelf een appartement aankoopt? En het is toch de bedoeling om het huis te verkopen, dus op moment van aankoop van het appartement hebben jullie geen andere woning meer? Gelet op het standpunt ivm het abattement zal een gesplitste aankoop de toepassing van het tarief van 7% normaal gezien niet in de weg staan (https://belastingen.vlaanderen.be/standpunten-commentaren/administratieve-standpunten/verkooprecht/belastbare-grondslag/16041-toepassingsvoorwaarden-abattement-%E2%80%93-gesplitste-aankoop-blote-eigendom-vruchtgebruik). Voor verdere vragen omtrent jullie specifieke situatie verwijs ik jullie graag door naar VLABEL. Groet, Bart

 78. Hallo Thomas, Wanneer de Vlaamse regering de tekst definitief goedkeurt zal dit duidelijk worden. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State werd volgende toevoeging in de memorie van toelichting opgenomen :
  “wanneer een aankoop aanleiding geeft tot de heffing van zowel de BTW voor de constructies, als het verkooprecht voor het terrein of de grondaandelen, kan het nieuwe tarief van 7% niet toegepast worden. Een dergelijke aankoop zal dus worden beschouwd als de aankoop van een bouwgrond die onder het tarief van 10% valt. Het aangekochte goed zal immers niet altijd beantwoorden aan de definitie van “woning”. En wanneer het voorwerp van de overdracht een nieuwe woning is, onderworpen aan de toepassing van de btw, heeft het met verkooprecht belaste gedeelte van de belastbare grondslag geen betrekking op de volledige overeengekomen waarde of verkoopwaarde van het aangekochte goed maar enkel op de waarde van de grond of grondaandelen”. Het nieuwe tarief van 7% zal dus waarschijnlijk niet toepasbaar zijn op een bouwgrond. Aangezien er nog niets definitief beslist is en het Vlaams Parlement het laatste woord heeft, is het wel mogelijk dat er nog elementen van de hervorming worden bijgesteld of aangepast. Groet, Bart

 79. Beste Bart, bedankt voor uw antwoord. De bouwgrond wordt (momenteel) niet verkocht. Maar indien er samen een woning wordt gekocht, zal degene zonder bouwgrond, op zijn deel van deze aankoop, dus 7% betalen? Uit uw antwoord lijkt het precies of beiden alsnog 10% moeten betalen… Alvast bedankt voor uw antwoord. Vriendelijke groeten, Jochen

 80. Hallo Jochen, Excuses indien er verwarring is ontstaan. Deze partner zal dan inderdaad 7% op zijn deel moeten betalen. Groet, Bart

 81. Geachte,

  zal het systeem van wederverkoop binnen de 2 jaar kunnen worden toegepast op het nieuwe gunsttarief? Zoja: gebeurt dit op eenzelfde manier als bij het klein beschrijf, nl.: teruggave van 3/5 van de betaalde verkooprechten kan worden gevraagd, maar tegelijkertijd is de koper de aanvullende rechten (in dit geval 3% of 4%) verschuldigd. In concreto leidt dit dus tot een teruggave van 4,2% (systeem 7%) of 3,6% (systeem 6%) en een aanvulling van 3% (systeem 7%) of 4% (systeem 6%)?

  Alvast bedankt voor uw antwoord.

 82. Beste,
  Wat als ik mijn hoofdverblijfplaats verkoop en een nieuwe hoofdverblijfplaats, maar daarnaast ook nog een appartementje heb dat ik verhuur (en deels geschonken heb gekregen van mijn ouders). Kan ik voor mijn eigen hoofdverblijfplaats dan toch ook nog van de 7% genieten?
  Alvast bedankt!

 83. Als ik de agenda van het Vlaams Parlement raadpleeg, zie ik verschillende dagplanningen.
  Op welke dag wordt dit verwacht om te bespreken? Valt dit mee live te volgen?

  maandag 16 april: Uitgebreid Bureau – Commissievergaderingen
  dinsdag 17 april: Commissievergaderingen
  woensdag 18 april: Commissievergaderingen – Plenaire vergadering (namiddag)
  donderdag 19 april: Commissievergaderingen
  vrijdag 20 april: Commissievergaderingen (werkbezoeken)

 84. Een belofte kan je ook nietig verklaren, wat duidelijk in het document staat… Vervalt deze dan? En dan kan je hem terug onderhandelen?

  De kans is er dat je je droomhuis niet meer kunt aankopen. Is dit legitiem?

 85. Beste,

  Is er ondertussen al meer nieuws uitgaande van het Parlement wat betreft de ingang van de verlaagde registratierechten? Wanneer krijgt men hier uitsluitsel over? Alvast bedankt.

 86. Wij hebben gevraagd aan het parlement om dit dossier spoedig te behandelen. Er is al een bespreking geweest in de commissie, alles ligt dus op schema om 1 juni te halen.

 87. Dag Nathalie, het is het parlement die de agenda beheert. Op 27 maart is er reeds een bespreking geweest, ik heb gemerkt dat het verslag nog niet online staat, maar dit zul je kunnen vinden via volgende link: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/1053486
  Voorlopig ligt alles nog op schema om 1 juni te halen. De Vlaamse regering heeft die datum ook in het ontwerpdecreet naar voor geschoven.

 88. Dag Sofie, je zal 1 jaar de tijd hebben. Normaal is het zo dat je een lager tarief zal betalen bij de aankoop. Als je 1 jaar later je eigendom nog niet verkocht hebt is de 10% van toepassing en zal je dit moeten betalen. Voor meer info wijs ik je door naar mijn medewerkers via kabinet.tommelein@vlaanderen.be

 89. Hallo Thomas, Wij hebben gevraagd aan het parlement om dit dossier spoedig te behandelen. Er is al een bespreking geweest in de commissie, alles ligt dus op schema om 1 juni te halen. Groet, Bart

 90. Tot mijn spijt kan geen enkele notaris, bank of immomakelaar mijn vraag beantwoorden. Ik zou in april nog een verkoopsovereenkomst willen tekenen voor een pand dat onder klein beschrijf valt. Maar niemand kan mij garanderen dat wanneer de akte verleid/getekend word na 1 juni dit ook daadwerkelijk aan 5 procent gaat zijn.
  Of moeten we proberen de akte nog voor juni in orde te krijgen. Wat ook zeer krap word?

 91. Hallo Erik,

  De mogelijkheden hier zijn:

  1/ onmiddellijke registratie van compromis (en wel vóór 1 juni 2018): de koopovereenkomst bekomt dan vaste datum vóór inwerkingtreding nieuw tarief, en er kan geen discussie over ontstaan. Dit is dus zeer rechtszeker maar heeft als nadeel dat het verkooprecht meteen moet betaald worden en niet bij het verlijden van de authentieke akte.

  2/ bij verlijden van de authentieke akte na 1 juni 2018 een verklaring op te nemen in de akte waarbij partijen expliciet bevestigen dat de koopovereenkomst werd afgesloten vóór 1 juni 2018. Vlabel kan bij twijfel over de echtheid van deze verklaring bijkomende bewijskrachtige gegevens opvragen die de datum van de overeenkomst kunnen aantonen.

  Groet, Bart

 92. Beste, ik had een mail verstuurd maar denk dat deze verloren is geraakt.

  Er staat in jullie powerpoint dat er inderdaad geen registratierechten verschuldigd zijn op de aankoopprijs tot 80000. Weten jullie ook of de erfpacht hieronder valt? Indien de erfpachtkost onder 80000 ligt ben je dus vrijgesteld?

 93. Dus… Datum compromis geldt, doch onder voorwaarde dat hieromtrent een aparte bepaling wordt opgenomen in de akte?

 94. Hallo Bart,
  Dankjewel voor het zeer duidelijke antwoord.
  Zo kunnen wij en hopelijk vele andere met een veilig gevoel de aankoop afronden.
  Mvg, Erik

 95. Katrien, je wordt belastingplichtig zodra je de compromis ondertekend. Dat zou dus voldoende moeten zijn. Al kan je notaris je hier als beste adviseren.

 96. Beste Bart,

  Is het nu al 100% zeker dat op 1 juni de nieuwe wetgeving van toepassing is?

  Alvast bedankt.

  Mvg,
  Levy

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.