Het armoedebeleidsplan is halfweg: stakeholders evalueren

Posted on Posted in Algemene Coördinatie Armoedebestrijding, Oostende - De Stad aan Zee

In november 2019 lanceerde Stad Oostende een ambitieus armoedebeleidsplan voor de periode 2020-2025. Dit plan kwam tot stand met input van experts in armoedebestrijding, middenveldsorganisaties en verenigingen waar armen het woord nemen. Ondertussen is de uitvoering ervan halfweg, hét moment voor evaluatie. Op 19 mei komen alle initiële partners samen op een trefdag voor een stand van zaken en bijsturing.

Armoedebeleidsplan Oostende

Armoedebestrijding is een topprioriteit voor het Stadsbestuur. Daarom is er onmiddellijk bij het begin van deze legislatuur werk gemaakt van een geïntegreerde, structurele aanpak. Stad Oostende werkte samen met de sector en mensen in armoede zelf om tot een degelijk armoedebeleidsplan te komen. Dit plan is opgebouwd rond vijf ‘hefbomen’ om uit armoede te raken, deze hefbomen zijn levensdomeinen waar structureel en langdurige impact kan worden gerealiseerd om de armoedecirkel te doorbreken:

  • een stabiele job;
  • een menswaardig inkomen;
  • toegankelijke gezondheidszorg;
  • kwaliteitsvol en betaalbaar wonen;
  • een gekwalificeerde uitstroom uit het Secundair Onderwijs voor elke Oostendse jongere.

Per hefboom is de aanpak geconcretiseerd in een aantal acties van armoedebestrijding. ​ In totaal gaat het over 67 acties en deelacties.

Evaluatie en bijsturing

Schepen voor Armoedebestrijding Natacha Waldmann: “De afgelopen jaren hebben we keihard gewerkt om dit plan te realiseren. Na bijna 3 jaar wordt het tijd om te evalueren en waar nodig bij te sturen. 41 van de 67 acties zijn momenteel in verregaande ontwikkeling, 17 zijn volledig uitgevoerd. Samen met de sector zullen we nu de impact hiervan in kaart brengen en bekijken waar we nog sterker op kunnen inzetten.”
Trefdag

Op de trefdag worden alle betrokken organisaties en mensen die meewerkten aan de opmaak van het plan terug samen aan tafel gezet. “De voorbije twee jaar volgde de ene crisis de andere op. Dit had ontegensprekelijk een effect, en al zeker op mensen in een kwetsbare situatie. Door alle partners terug rond tafel te brengen om vanuit hun expertise per hefboom na te denken over bijkomende acties, wil Stad Oostende tegemoet komen aan nieuwe noden,” duidt Burgemeester Bart Tommelein. Het resultaat daarvan zou in het najaar moeten resulteren tot een bijgestuurd plan