Jaarcijfers criminaliteit en handhaving 2021: meer vaststellingen van sluikstorten

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Politie

Stad Oostende en Politie Oostende verzamelen jaarlijks cijfermateriaal rond criminaliteit en handhaving in Oostende. De jaarcijfers 2021 zijn beschikbaar met meer overtredingen dan de vorige jaren op vlak van sluikstorten, huisvuil, afvalkorven en bepaalde parkeerovertredingen. De extra controles en aangeworven vaststellers werpen dus hun vruchten af.

Stad Oostende en Politie Oostende stellen cijfermateriaal op vlak van criminaliteit en handhaving in Oostende beschikbaar. De jaarcijfers 2021 met een vergelijking tot 2017 zijn beschikbaar. De volledige cijfers kunnen onderaan dit persbericht worden gedownload.

Extra inzet op controles en handhaving in 2021

Zoals in de vorige rapporten, is er ook in dit rapport een ‘toelichting bij de cijfers’ opgenomen. De invloed van de corona­crisis is voelbaar in de cijfers voor 2020 maar de situatie normaliseerde stilaan in 2021. Er kon opnieuw prioriteit gegeven worden aan handhaving dus zette de stad in op extra controles en kwamen er 5 extra vaststellers in dienst. Dat zie je in de cijfers. Vooral bij sluikstorten, huisvuil en afvalkorven en bij diverse parkeerovertredingen (geen parkeerschijf, stilstaan en parkeren) zijn de jaarcijfers 2021 zelfs hoger dan in 2019.

Woninginbraak en (fiets)diefstal

In 2020 waren de cijfers voor woninginbraak en diefstal opvallend lager dan in 2018 en 2019. Het publieke leven was beperkt en de criminaliteit verschoof van private (leef)omgeving naar online. In 2021 normaliseerde de toestand zich.

Er is een daling van het aantal fietsdiefstallen maar de waarde van de gestolen fietsen neemt wel toe. Elektrische fietsen komen meer voor en dat zie je in de cijfers. Het afschrikeffect van de lokfietsen en de aanwezigheid van camera’s zorgen wellicht mee voor de dalende tendens. Ook nationaal dalen de cijfers.

Verdovende middelen en zakkerollerij

Door corona werden er in de zomer van 2020 geen festivals en andere grote evenementen georganiseerd. Ook in de zomer van 2021 was dit zeer beperkt. Hierdoor was er tijdens evenementen geen nood aan gerichte controles op verdovende middelen. Ook de cijfers voor zakkenrollerij dalen, zoals in alle centrumsteden. Een verklaring voor de daling in Oostende kan ook de aanwezigheid van de strandpolitie zijn op het strand en de Zeedijk. Mogelijk had dit een afschrikkend effect.

Vreemdelingenwetgeving

Ten opzichte van 2020 zijn er 41% minder overtredingen op de vreemdelingenwetgeving vastgesteld. Mogelijke verklaringen: door corona was er minder migratie en mochten mensen zonder wettelijke verblijfplaats in België – nadat ze opgepakt waren – niet meer worden opgesloten (richtlijnen parket), waardoor het ook niet aangewezen was om PV’s op te stellen.

criminaliteit_jaaroverzicht2017-2021(90×150)