Nieuw dierenasiel: oplossingen zijn nog steeds mogelijk

Posted on Posted in Dierenwelzijn, Oostende - De Stad aan Zee

Naar aanleiding van de jongste zitting van de gemeenteraad kwam het dossier van het nieuwe dierenasiel opnieuw aan bod. De omgevingsvergunning van Dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust verloopt binnenkort zonder dat er al werken werden aangevat. De stad blijft via een lopende bemiddelingsprocedure zoeken naar een realistische oplossing voor elke partij. Het dierenasiel kon deze legislatuur al rekenen op 80.000 euro ondersteuning.

Het vorige stadsbestuur deed in volle verkiezingstijd van 2018 een belofte om een nieuw dierenasiel te bouwen. In de begroting werd daarvoor echter geen geld voorzien. Het was ook niet opgenomen in de lijst met 30 prioritaire acties die door de uittredende burgemeester werd overgemaakt aan het nieuwe bestuur in 2019.

Het nieuwe stadsbestuur ging in gesprek met de vzw die het dierenasiel uitbaat en de stad stelde ook een bemiddelaar aan om te zoeken naar een constructieve en realistische oplossing.

Dierenwelzijn ligt ons als stadsbestuur nauw aan het hart. Zo hebben we al in 2019 attracties met levende dieren verboden op de kermis, werken we aan een meeuwvriendelijk beleid, voorzien we budget voor castratie/sterilisatie van zwerfkatten, gaat er in de zomer een hittebrigade op pad, kiezen we voor geluidsarm vuurwerk, enz. Dierenwelzijnsorganisatie GAIA gaf ons vorig jaar zelfs een schitterend rapport voor ons beleid inzake dierenwelzijn.

Jaarlijks 21.000 euro voor het dierenasiel

Het dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust is een onafhankelijke instelling, het is geen stadsdienst. Het dierenasiel heeft voldoende eigen middelen en moet als goede huisvader waken over zijn gebouw, net zoals andere vzw’s dit doen in de stad. Daarnaast kunnen zij sowieso jaarlijks rekenen op structurele financiële steun van de Stad voor hun werking. Het gaat over 21.000 euro per jaar, ze ontvingen deze legislatuur al bijna 80.000 euro.

Toch doet dit stadsbestuur bijkomende inspanningen: We begrijpen dat er verwachtingen zijn omwille van de beloftes die het vorige stadsbestuur heeft gedaan en we snappen de frustraties daarover. Daarom zijn we in overleg en is er ook een bemiddelingsopdracht die loopt. Er zijn nog oplossingen mogelijk. We kijken dan ook met verbazing naar de polemiek en de vele uitspraken in de pers en op sociale media. De toon en stijl zijn helaas zeer hard en leiden helemaal niet tot oplossingen.

Ondertussen is het dierenasiel nog altijd operationeel. Zij hebben een vergunning en de dieren worden er goed opgevangen dankzij de goede zorgen van alle vrijwilligers. Het dierenasiel blijft belangrijk voor Stad Oostende. “In deze budgettair zeer moeilijke tijden is het niet realistisch dat de Stad een half miljoen euro zou uittrekken voor een nieuw dierenasiel. Binnen onze mogelijkheden werken we verder aan oplossingen”, aldus het stadsbestuur.