Klimaatplan Leefbaar Oostende streeft naar een klimaatneutrale stad tegen 2050.

Posted on Posted in Klimaat, Oostende - De Stad aan Zee

Stad Oostende lanceert het klimaatplan Leefbaar Oostende en wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Onze stad heeft heel wat troeven in handen die een bijdrage kunnen leveren om dat resultaat te behalen. Leefbaar Oostende focust op drie sporen tegelijk: renovatie, groene energie en verplaatsingen.

Stad Oostende werkt aan een meer leefbaar Oostende en lanceert het klimaatplan Leefbaar Oostende. Het doel? Een klimaatneutrale stad zijn tegen 2050 en tegen 2030 al zoveel mogelijk concrete resultaten behalen. Deze bestuursperiode worden dan ook al heel wat maatregelen uitgerold. Klimaatneutraliteit bereiken, is eigenlijk maar één onderdeel van een Leefbaar Oostende. Ook de andere aspecten van een klimaatneutrale en klimaatrobuuste maatschappij vallen daaronder: duurzame consumptie, voedselstrategie en aanpassing aan de klimaatverandering die al onomkeerbaar is. Om zo te komen tot een toekomstbestendige en aangename omgeving om te wonen, te werken en te verblijven.

Veel kansen in Oostende

Via dit ambitieus plan wil de stad alle beleidsmatige en technologische kansen grijpen die zich aanbieden. En dat zijn er in Oostende heel wat: een compacte stad ‘op maat van de fiets’, een geschikt klimaat voor zonne- en windenergie, voldoende restwarmte voor warmtenetten en een innovatief economisch weefsel onder andere voor groene waterstof. Die veelzijdigheid geeft de kans om onmiddellijk van start te gaan. Opties openhouden is op lange termijn een troef bij de belangrijke uitdagingen die in onze stad voor de deur staan: het grote aantal appartementen in mede-eigendom, het hoge aantal tweede verblijven en de relatief hoge armoedegraad die doorgedreven renovatie bemoeilijken. Want Oostende wil een warme en sociale stad zijn.

“Leefbaar Oostende is een ambitieus plan volledig op maat van de stad geschreven. Het werd gekneed door de Oostendenaar zelf. Participatie en verbinding staan hier centraal: er ging een intensief participatietraject aan vooraf met alle mogelijke belanghebbenden die hun eigen accenten hebben kunnen leggen”, licht schepen van Mens & Milieu Silke Beirens toe. “Het is dan ook geen plan om stof te laten verzamelen. Het is een werkinstrument waar we samen met de bedrijven en het maatschappelijk middenveld mee aan de slag gaan.”

Focus op renovatie, groene energie en verplaatsingen

Er zijn verschillende combinaties van opties mogelijk om de CO2- reductie in onze stad terug op het goede pad te krijgen. Die zijn vertaald in drie scenario’s die helpen om een robuuste set aan beleidsmaatregelen samen te stellen. Het scenario met focus op renovatie gaat uit van bestaande ambitieuze doelstellingen op vlak van renovatie in Vlaanderen en wordt aangevuld met doelstellingen in Oostende. Onder andere de verscherpte energiescans voor kmo’s en de totaalrenovatie van appartementsgebouwen passen in dit verhaal. Het scenario met focus op groene energie bouwt verder op het renovatiescenario met een gedeeltelijke verschuiving van middelen van renovatie naar groene energie. Oostende zet hier nog harder in op warmtenetten, warmtepompen, zonne- en windenergie. Het scenario met focus op verplaatsingen bouwt ook verder op het renovatiescenario maar dan met minder investeringen in renovatie en met nog meer focus op het verduurzamen van mobiliteit. In dit scenario wordt in vergelijking met de twee andere scenario’s, het minst gebruik gemaakt van de wagen, vertraagt de groei in vrachtwagenverkeer (+10% i.p.v. 19%) en verschijnen er meer zero emissie personenvoertuigen en vrachtwagens in het straatbeeld.

Uitrol drie scenario’s tegelijk

De stad kiest ervoor om een beleid in de breedte te voeren en zo alle drie de scenario’s parallel uit te rollen. Dat laat toe om de visie verder af te stemmen met het beleid van de hogere overheden ( Vlaanderen, Federaal, Europa) en in te spelen op mogelijke opportuniteiten.

“Het klimaatplan in de realiteit omzetten, wordt sowieso een enorme uitdaging. Tegelijkertijd hebben we al gemerkt dat we binnen de stadsorganisatie over een enthousiaste groep beschikken om er onze tanden in te zetten. Het onderwerp leeft enorm en de goesting is groot om eraan te beginnen”, besluit klimaatmanager Kris Derveaux van de Stad Oostende.