Luchtreinigers geplaatst in basisschool ’t Klein College

Posted on Posted in Communicatie, Covid-19, Oostende - De Stad aan Zee

De universiteiten van Eindhoven en Leuven begeleiden een innovatief onderzoeksproject waarbij luchtreinigers in klaslokalen worden geplaatst. Dit onderzoek kan nieuwe inzichten opleveren rond besmettingsrisico’s van COVID-19. Stad Oostende kocht 12 luchtreinigers en die werden ondertussen geplaatst in basisschool ’t Klein College.

De Universiteiten van Eindhoven en Leuven lanceerden een innovatief onderzoeksproject waarbij luchtreinigers geplaatst worden in klaslokalen. Ze willen nagaan of luchtreinigingstoestellen ook besmettingen zoals COVID-19 kunnen terugdringen.

Innovatief onderzoek

Luchtreiniging is een wetenschappelijk bewezen methode om de aerosolenconcentraties in binnenruimtes sterk te reduceren, en dus ook het besmettingsrisico. Mogelijks leidt dit onderzoek tot nieuwe inzichten rond de inzet van luchtreinigingstoestellen op het besmettingsrisico van COVID-19 in klaslokalen en andere binnenruimtes. Prof. Dr. Marc van Ranst, Prof. Dr. Ir. Bert Blocken, Dr. Ir. Leen Peeters en hun onderzoeksteams leiden dit onderzoek. Er worden luchtreinigers geïnstalleerd in klaslokalen en metingen uitgevoerd naar aerosolenconcentraties en viruslading in de lucht. Er is registratie van verluchten met open ramen en deuren en van het aantal besmettingen in de klas.

Luchtreinigingstoestellen in ’t Klein College

Stad Oostende neemt deel aan dit innovatieve project en kocht 12 luchtreinigingstoestellen aan. Deze toestellen werden op 24 maart geplaatst in klassen van basisschool ’t Klein College. Het onderzoek is zo officieel gestart in Oostende.