Vrije taxitarieven en maximumtarief ’s nachts na overleg met sector

Posted on Posted in Mobiliteit, Oostende - De Stad aan Zee, Samenleven, Uitgaan

De taxitarieven in Oostende zijn momenteel vastgelegd in een stedelijke verordening. Gezien de stijgende kosten vraagt de taxisector om de prijzen, die al vele jaren onveranderd zijn, aan te passen. Na overleg kwam Stad Oostende tot een akkoord met de sector om de tarieven in de toekomst vrij te laten. Tussen middernacht en 06.00 uur zal de stad wel een maximumtarief opleggen van 15 euro, zodat iedereen veilig thuisgeraakt op momenten dat er geen openbaar vervoer rijdt.

De tarieven voor de standplaatstaxi’s in Oostende zijn momenteel vastgelegd in de stedelijke verordening betreffende de taxidiensten en het stedelijk reglement voor de machtiging voor standplaatstaxi’s.

Gezien de almaar stijgende brandstofprijzen, de gedane investeringen en de hogere kosten voor onderhoud en verzekeringen van de wagens, vroeg de taxisector een aanpassing van de tarieven. Het forfaitair nachttarief van 10 euro geldt sedert 2016 en werd sindsdien niet meer gewijzigd. De gewone tarieven werden al minstens tien jaar niet meer aangepast.

Tarieven worden vrij en maximumtarief na middernacht

Stad Oostende ging in overleg met de taxisector. Na verschillende bijeenkomsten die in een constructieve sfeer verliepen, kwam het tot een akkoord waar iedereen zich in kon vinden. De volgende aanpassingen worden voorgelegd in de gemeenteraad in april:

De tarieven worden vrij. Taxibedrijven in Oostende zullen hun prijzen zelf kunnen bepalen.
Tussen 00.00 uur ’s nachts en 06.00 uur geldt een maximumtarief van 15 euro.

“De tarieven zijn al lang niet meer geïndexeerd en de brandstofprijzen zijn enorm gestegen, het is dus een logische vraag van de sector om de tarieven aan te passen. We willen als Stad die prijzen echter niet langer vastleggen en de sector voortaan zelf laten beslissen. Zo kan de markt spelen. Met het maximumtarief ‘s nachts zorgen we ervoor dat iedereen binnen het grondgebied van Oostende steeds op een veilige en betaalbare manier thuisgeraakt op het ogenblik dat er geen openbaar vervoer voorhanden is”, verduidelijken Schepen Hina Bhatti en Schepen Maxim Donck.

Verplichte aanduiding tarieven in de taxi

De verplichting om de tarieven aan te duiden op twee plaatsen in de taxi, namelijk aan de achterzijde van de voorste passagierszetel en aan de achterruit, blijft gelden. Deze aangeduide tarieven moeten overeenstemmen met de tarieven in de taxameter.

De aanpassing van de stedelijke reglementering wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in april 2022.