Nieuw traject ‘Veilige schoolomgevingen’ van start

Posted on Posted in Communicatie, Mobiliteit

Stad Oostende zet volop in op veilige schoolomgevingen. Daarvoor werd met diverse scholen een traject opgestart samen met de Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid (VSV) en de Lokale Politie Oostende. Binnenkort wordt gestart met een derde editie van dit traject.

Al in oktober 2020 ging in een aantal Oostendse scholen een eerste traject van start rond veilige schoolomgevingen. Elke school kreeg een team van experten op bezoek die de schoolomgeving kritisch onder de loep nam. De bedoeling is om concreet te komen tot een actieplan per schoolomgeving.

“Als schepen van Mobiliteit ben ik ontzettend trots dat de goede samenwerking tussen stad Oostende, de scholen, het VSV en de politie, effectief loont. Dit project heeft er voor gezorgd dat al 20 Oostende schoolomgevingen veel veiliger zijn dan voorheen. Het werk is nog niet af, maar we zijn vastberaden om alle 44 Oostendse scholen verkeersveilig te maken”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw.

Al twee trajecten achter de rug

In het eerste traject kwamen Basisschool De Groeiboom, ’t Klein College, Petrus en Pauluscollege, OLVO Kaaistraat en de Sint-Lodewijksschool aan bod. In het tweede traject was het de beurt aan Athena campus Pegasus, basisschool Stenebasisschool De Puzzel, Vrijebasisschool ZandvoordeSint-Andreasinstituut Stene basisonderwijs en het Sint-Andreasinstituut Stene secundair. Deze trajecten leidde tot actieplannen met heel wat infrastructurele maatregelen. Onder meer: betere belijning, veilige oversteekplaatsen, de invoering van diverse nieuwe fietsstraten, uitgevleugelde zebrapaden met een groene ondergrond. Ook de scholen die participeren aan het traject zetten verder in op sensibilisering en educatie. De Lokale Politie Oostende neemt het handhavingsluik op zich.

Nieuw traject met 9 scholen

“Binnenkort gaat een nieuw traject van start met maar liefst negen Oostende scholen: Leefschool De Vlieger, basisschool Hendrik Conscience, Petrus & Paulus West – Centrum Leren en Werken, SBSO Ter Zee, MPIGO De Vloedlijn, De Branding, Sint-Andreasinstituut Schapenstraat, Athena Campus Olympus en Ensorinstituut CDO De Box”, kan een tevreden schepen voor Onderwijs Natacha Waldmann aankondigen.

Ook tijdens dit nieuwe traject worden de verschillende schoolomgevingen onder de loep genomen om te komen tot een actieplan voor een veiligere schoolomgeving.

“We blijven verder werken aan veilige schoolomgevingen, een absolute prioriteit in ons bestuursakkoord. De politie werkt hier actief aan mee. Na de uitvoering van de infrastructurele ingrepen, controleert de politie dat de regels in de buurt van scholen correct worden nageleefd”, besluit Burgemeester Bart Tommelein.