Met ‘Stille Strijd’ brengt Stad Oostende zelfdoding bij jongeren onder de aandacht

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

Vanaf 25 maart vind je op de dijk van Oostende het tijdelijk kunstwerk ‘Stille Strijd’ van de Nederlandse kunstenaar SAZZA. Met een levensgroot standbeeld van een in elkaar gedoken meisje wil Stad Oostende het taboe rond depressie en zelfdoding bij jongeren doorbreken en bespreekbaar maken.

Het beeld is daarmee een verlengde van de acties die de Stad de laatste jaren al ondernam om het thema onder de aandacht te brengen. Het kunstwerk blijft staan tot 16 april en reist daarna door naar andere steden.

Zelfdoding is de grootste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 29 jaar. Met het oog op die cijfers, maakte de Nederlandse kunstenaar SAZZA een levensgroot kunstwerk ‘Stille Strijd’. Het beeld van een in elkaar gedoken meisje wordt op de Zeedijk van Oostende geplaatst als aftrap van een nationale campagne. Het staat er tot 16 april en trekt daarna naar andere Vlaamse steden. Met het kunstwerk wil de Stad, samen met de kunstenaar, het taboe rond zelfdoding verbreken.

Want praten over je gevoelens helpt. Die boodschap keert steeds terug, zowel in eerdere acties van de Stad als in de gesprekken die kunstenaar SAZZA had met jongeren die in het verleden zelfmoordpogingen deden. Vaak heeft de omgeving helemaal niet in de gaten dat het mentaal niet goed gaat met iemand. Het taboe op het thema veroorzaakt eenzaamheid en onbegrip. Maar er is ook hoop. Een bundeling van verhalen en getuigenissen vind je op de website www.stillestrijd.be.

Acties rond mentaal welzijn

Stad Oostende zet al een aantal jaar sterk in op de mentale gezondheid bij jongeren. Enerzijds met ondersteuning voor het Overkophuis en Tejo en anderzijds door samen te werken met het JAC en de Oostendse scholen. Zo bracht de Stad vorig jaar een theatervoorstelling rond emotioneel misbruik in het gezin naar de Oostendse scholen en reisde ook de gevoelsmuur van school naar school. Dat allemaal met één belangrijke boodschap: praat erover.

In het kader van Stille Strijd komen er nog extra acties. Met lespakketten en info over het standbeeld, kunnen professionals en scholen in Oostende zelf aan de slag gaan rond het thema. Er komt ook een podcast met een aantal professionals en jongeren. Bovendien komt de populaire gevoelsmuur terug op 2 april. Die palmt een plekje in dichtbij het kunstwerk om de Oostendenaars te doen nadenken en spreken over hun gevoelens.