Stad Oostende nodigt wijkbewoners uit in de nieuwe Wijkcafés

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Samenleven

Stad Oostende organiseert wijkcafés in de ontmoetingscentra van de acht Oostendse wijken. Daar blijven wijkbewoners in een gezellige sfeer op de hoogte van alles dat zich in hun buurt afspeelt en maken ze kennis met de organisaties en medebewoners van de wijk. Bewoners krijgen er de kans om met experts te spreken over de belangrijke thema’s in de wijk en kunnen er terecht met hun vragen of meldingen voor O-punt. Het eerste wijkcafé in Raversijde vond al plaats eind vorig jaar. De wijkcafés in de andere wijken starten vanaf 18 april.

“Elke wijk heeft zijn eigen karakter, uitdagingen en verenigingen. Daarom organiseert Stad Oostende wijkcafés in alle acht wijken, waar buurtbewoners op de hoogte blijven van thema’s die er leven en waar ze vragen kunnen stellen aan experts. Het gaat dan om medewerkers van de Stad en bedrijven die regie hebben over de thema’s in kwestie. ” – Maxim Donck, schepen van Samenleven

Naast die specifieke thema’s per wijk, kunnen bewoners ook kennismaken met andere Oostendse projecten als wijkprikkels, klimaattafels, UiTPAS en meer. Bovendien kunnen ze gezellig bijpraten met een hapje en een drankje.

Rechtstreeks in contact met de Stad

Verder zijn de wijkcafés ook een fysiek O-punt. Dat is het contactpunt van Stad Oostende. Wat wijkbewoners anders zouden melden via e-mail, telefoon, de website of per post, kunnen ze op de wijkcafés ook persoonlijk vertellen aan de medewerkers van O-punt. Zo brengen de wijkcafés buurtbewoners en de Stad op een laagdrempelige manier in contact.

“Met het initiatief van de wijkcafés willen we niet alleen de participatie van wijkbewoners aanmoedigen, maar ook op een laagdrempelige manier het contact versterken tussen de wijken en onze stadsdiensten. Deze informele bijeenkomsten bieden een platform voor Oostendenaars om hun stem te laten horen en actief deel te nemen aan de ontwikkeling van hun eigen buurt.” – Bart Tommelein, Burgemeester

Het eerste wijkcafé vond in oktober al plaats in Raversijde. Deze wijkcafés staan de komende maanden op de planning:

  • Centrum: donderdag 18 april van 18.00 tot 20.00 uur in OC De Boeie
  • Stene: zaterdag 27 april van 16.00 tot 18.00 uur in OC De Blomme
  • Mariakerke: donderdag 16 mei van 18.00 tot 20.00 uur in OC ‘t Viooltje
  • Konterdam: donderdag 23 mei van 18.00 tot 20.00 uur in OC Schaperye
  • Vuurtorenwijk: zaterdag 22 juni van 10.00 tot 12.00 uur in OC De Ballon
  • Westerkwartier: vrijdag 28 juni van 18.00 tot 20.00 uur in Wijkpunt De Drie Gapers
  • Zandvoorde: zaterdag 29 juni van 10.00 tot 12.00 uur in OC ‘t Kasteeltje