Deputatie bevestigt vergunning nieuw dierenasiel mits maatregelen tegen geluidsoverlast

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

Stad Oostende gaf recent een vergunning voor de bouw van een nieuw dierenasiel. Na een beroepsprocedure legt de Deputatie enkele bijkomende voorwaarden op om geluidsoverlast tegen te gaan.

Eind vorig jaar beslisten de Stad en het Blauw Kruis van de Kust om samen een nieuw dierenasiel te realiseren. Het Blauw Kruis zal van de Stad een doorgeeflening krijgen van 2,5 miljoen euro en afbetalen op maximum 25 jaar. Tegelijk verhoogt Stad Oostende haar jaarlijkse werkingssubsidie voor het asiel van 21.000 euro naar 105.000 euro. Dat is een vijfvoud van het huidige bedrag.

Tegen de toegekende bouwvergunning was beroep aangetekend bij de Deputatie. De Deputatie bevestigt nu de vergunning. Er worden enkele bijkomende maatregelen opgelegd om geluidsoverlast tegen te gaan. Zo moet er een geluidsmuur komen, moeten de dieren ’s nachts binnen zitten en moeten de openingen van de hokken akoestisch afgesloten worden. Na ingebruikname moeten controlemetingen worden uitgevoerd.

Het dierenasiel is al een tijdje toe aan een nieuw gebouw. Met de bevestiging van de omgevingsvergunning door de Deputatie komt de bouw van nieuwe en moderne accommodatie een stap dichterbij.