Nieuwe samenwerking tussen stadsdiensten zorgt voor betere dienstverlening in de strijd tegen armoede

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

Je weg vinden in de administratieve mallemolen is niet voor iedereen evident. Mensen die willen weten wat hun rechten zijn en daar ook beroep op willen doen, botsen te vaak tegen deze rompslomp. Dat geldt zeker voor de meest kwetsbare inwoners. Daarom werken De Wegwijzer en de dienst Rechtenverkenning sinds een maand samen, en werd de dienstverlening geoptimaliseerd.

In functie van een klantgerichte dienstverlening is het belangrijk dat stadsdiensten waar mogelijk samenwerken. De Oostendenaar staat hierbij centraal. Sinds vorige maand werkt De Wegwijzer daarom nauw samen met de dienst Rechtenverkenning. “We willen de toegang tot basisrechten zo eenvoudig, laagdrempelig en waar mogelijk zelfs automatisch laten verlopen. Hiermee brengt Stad Oostende een specifiek actiepunt uit het armoedebeleidsplan in de praktijk”, stelt burgemeester Bart Tommelein.

Proactieve dienstverlening

De Wegwijzer is al jaren het vaste aanspreekpunt voor ouders met vragen rond (betaalbaar) onderwijs en vrije tijd. Het loket helpt mensen in een zoektocht naar een school, biedt onderwijscheques aan en informeert mensen over studietoelagen en kansentarieven voor vrije tijd. Voortaan zal deze dienst ook proactief elke klant informeren over de dienst Rechtenverkenning. Wie dat wil zal vrijblijvend een online aanvraagformulier kunnen invullen, dat dan doorgestuurd wordt naar de collega’s van Rechtenverkenning.

De dienst Rechtenverkenning, die in de Campus Edith Cavell zit, zal dan de klant contacteren om een afspraak te maken en neemt het over van de collega’s van De Wegwijzer. De dienst Rechtenverkenning neemt binnen de welzijnswerking van Stad Oostende de rol op om mensen te informeren over alle rechten waar ze aanspraak op kunnen maken, dus niet enkel op het vlak van onderwijs en vrije tijd.

1.000 Oostendse gezinnen

Deze dienstverlening moet Stad Oostende toelaten om sneller armoede op te sporen en aan te pakken door mensen de weg te wijzen en concrete oplossingen te bieden. “De samenwerking tussen de twee diensten is ingegaan op 1 juni. Op deze manier zal nog voor het begin van het nieuwe schooljaar al een 1.000-tal Oostendse gezinnen bereikt en begeleid worden”, aldus Schepen Natacha Waldmann.