Politie Oostende en Gemeenschapswachten zetten in op aanpak verkeerdelijk gebruik parkeerkaarten

Posted on Posted in Mobiliteit, Oostende - De Stad aan Zee, Openbaar Domein, Politie

De gemeenschapswachten, de gemeentelijke vaststellers en de wijkpolitie slaan de handen in elkaar tegen het onrechtmatig gebruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap. Sinds de start van de samenwerking, werden intussen meer dan 50 onrechtmatige kaarten in beslag genomen.

Jammer genoeg worden parkeerkaarten voor mensen met een beperking vaak misbruikt. Het gaat om kaarten van overleden personen, onrechtmatige duplicaten of zelfs gevonden kaarten die door anderen gebruikt worden. Omdat die parkeerplaatsen broodnodig zijn, willen stad Oostende en politie daar fel op inzetten.

“Er is een applicatie die meteen aangeeft of het kaartnummer geldig of ongeldig is,” vertelt korpschef Philip Caestecker. “In het verleden konden gemeenschapswachten en gemeentelijke vaststellers deze controle niet zelf uitvoeren. Dat leidde tot frustratie en we werkten naast elkaar. Nu hebben we een samenwerking uitgebouwd waarbij zij actief op zoek gaan naar dergelijke parkeerkaarten. Onze wijkpolitie controleert de binnen gekomen aanvragen, doet de nodige vaststellingen en stelt PV op indien nodig. Samen met de zonemagistraat zijn we erin geslaagd daar gerechtelijk gevolg aan te geven en blijft dit misbruik dus niet onbestraft.”

“Er zijn reeds enige tijd grote vraagtekens bij het misbruik van de parkeerkaarten die worden uitgereikt aan personen met een handicap,” vertelt Schepen van gemeenschapswachten, Maxim Donck. “De Gemeenschapswachten en gemeentelijke vaststellers kunnen nu onmiddellijk de geldigheid van de parkeerkaarten vaststellen en ter plaatse handhaven wat voorheen niet mogelijk was. Als Stad mogen we dergelijke vormen van fraude niet naast ons neerleggen maar aanpakken. Dit maakt deel uit van het vernieuwde takenpakket inzake handhaving die onze Gemeenschapswachten kregen.”

“De samenwerking is een mooie wisselwerking tussen ons bestuur en de politie,” gaat burgemeester Bart Tommelein verder. “Er is een procedure uitgeschreven die de taken, de rollen en de afspraken nauwgezet uitschrijft. We zijn gestart in januari 2021 en mochten al iets meer dan 50 parkeerkaarten in beslag nemen. We verwachten, met de komst van de toeristen deze zomer, dat dit aantal nog zal stijgen. Dergelijke frauduleuze praktijken willen we bestrijden.”