Stad Oostende is solidair met getroffen gebieden door noodweer

Posted on Posted in Klimaat, Oostende - De Stad aan Zee

Het noodweer en de overstromingen in het zuidoosten van ons land, beroeren ook veel mensen in Oostende. Stad Oostende betuigt zijn medeleven met de slachtoffers en de getroffen gemeentes. Verschillende Oostendenaars lieten al weten een solidariteitsactie op te zetten. Stad Oostende bekijkt hoe die voorstellen kunnen aansluiten op de hoogste noden en de federale coördinatie van de noodsituatie.

Het noodweer en de overstromingen in het zuidoosten van ons land, beroeren veel mensen, ook in Oostende. Stad Oostende en het College van Burgemeester en Schepenen kregen al een aantal hartverwarmende voorstellen binnen van burgers die een solidariteitsactie willen opzetten of inzamelacties van goederen organiseren.

Focus op de hoogste noden

Die signalen, ook vanuit andere steden en gemeenten, zijn opgepikt en doorgegeven aan het federale niveau dat momenteel de noodsituatie coördineert. De federale regering zal normaal snel met richtlijnen komen over de coördinatie van zo’n solidariteitsinitiatieven, maar vooral ook over welke noden het hoogst zijn. Zo kan de solidariteit gefocust worden op die vlakken waar de getroffen landgenoten het meest bij gebaat zijn.

Stad Oostende is in afwachting van meer informatie over welke nood er precies is en hoe deze acties gecoördineerd aangepakt kunnen worden. Zodra die info er is, zal de Stad opnieuw communiceren met eventuele concrete initiatieven die opgestart zijn.

Daarnaast wil Stad Oostende uiteraard ook haar medeleven betuigen met alle slachtoffers en met de getroffen gemeentes.