Stad Oostende stuurt meerjarenplan bij en blijft investeren

Posted on Posted in Communicatie

Covid-19 schudde het budget van Stad Oostende grondig door elkaar. De voorbije weken werd hard gewerkt aan een budgetwijziging. De eigen kosten werden onder de loep genomen en enkele uitgaven werden verschoven. Er werd geld vrijgemaakt voor de heraanleg van de Alfons Pieterslaan, de aankoop van camera’s voor snelheidscontroles en extra sociale tewerkstellingsprojecten. De politie krijgt extra personeel. “We schrappen in de eigen uitgaven en blijven investeren in onze stad”, aldus burgemeester Bart Tommelein.

De coronacrisis heeft het budget van de stad grondig door elkaar geschud. Enerzijds waren er extra uitgaven zoals de aankoop van beschermingsmateriaal, crowd control in de winkelstraten, het aanmeldingssysteem voor het strand, een zomerteam van honderd mensen. Anderzijds waren er minder inkomsten door de vermindering van de terrasbelasting, de city taks, de belasting op uithangborden, de belasting op marktkramen, … In juni werd ook een herstelplan uitgewerkt om de Oostendenaars en de Oostendse ondernemers zuurstof te geven, met onder meer de Oostendebon die half december bij iedereen in de bus valt.

Eigen kosten verminderd

De voorbije weken werd hard gewerkt aan het budget. De eigen kosten werden onder de loep genomen. Budgetten die dit jaar niet meer gebruikt zullen worden, werden bijgesteld. Een aantal projecten werd verschoven in de tijd. “We vangen de crisis op door de eigen kosten te verminderen en door kosten te verschuiven. Er is geen sprake van dat we de belastingen verhogen voor de Oostendenaars” zegt burgemeester Bart Tommelein.

Het geconsolideerde beschikbaar budgettair resultaat van Stad en OCMW is elk jaar van de planningsperiode minstens positief, zoals het hoort. Het evolueert van 92.401 euro in 2020 naar 636.389 euro in 2022. Tegen 2025 bedraagt dit resultaat 3,1 miljoen euro. De autofinancieringsmarge is vanaf 2022 positief en sluit in 2025 af op 5,1 miljoen euro.

Nieuwe projecten

Er zijn enkele belangrijke nieuwe uitgaven voorzien in het meerjarenplan.De volledige heraanleg van de Alfons Pieterslaan in 2023, goed voor 1,1 miljoen euro. De aankoop van extra camera’s voor snelheidscontroles in zone 30 en zone 50, die de stad vanaf 2021 zelf kan uitvoeren. Een groter ICT-budget, zodat Oostende verdere stappen kan zetten op vlak van digitalisering.  “We blijven investeren in onze stad. Ook in deze moeilijke tijden”, aldus de burgemeester.

In het kader van het arbeidspact, zal het Economisch Huis extra sociale tewerkstellingsprojecten opstarten. Stad Oostende wil op die manier de werkloosheid verlagen. De focus ligt op het activeren van NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training), met onder meer een verdere samenwerking met YouthStart.

Buitengoed, dat de Kinderboerderij en de Biopluktuin uitbaat, krijgt meer middelen om een professionele werking uit te bouwen. Hetzelfde geldt voor O.666, de proeftuin voor circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen op Oosteroever. Er is ook extra budget voorzien voor projecten voor mensen met een beperking.

Extra politiemensen

De dotatie aan de politie stijgt significant. In dit meerjarenplan wordt elk jaar een half miljoen extra voorzien, in totaal goed voor 7,5 miljoen euro. Al sinds de gezaghebbende studie van criminoloog Brice De Ruyver in 2009 vraagt men immers extra politiemensen. Er is een structurele onderbezetting en de uitdagingen worden steeds groter.

Burgemeester Bart Tommelein: “Met deze verhoging komen we tegemoet aan een reeds lang gestelde vraag naar meer politiemensen. We voeren zo ook ons bestuursakkoord uit: we passen het personeelsbestand aan de huidige noden aan. Volgend jaar zal de politie met dat budget meteen 14 nieuwe inspecteurs aanwerven. Ook de volgende jaren zal er nog personeel bijkomen.”