Stad Oostende viert Dag van de Mantelzorg

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Samenleven
De Dag van de Mantelzorg vindt dit jaar plaats op woensdag 23 juni. Zowel de ontmoetingscentra als dagverzorgingscentra Clemence Wante en De Kust zetten op die dag deze belangrijke steunfiguren in de bloemetjes met verschillende acties.

Mantelzorgers zijn personen die zorg bieden aan iemand die omwille van ziekte, een beperking of ouderdom ondersteuning nodig heeft en dit niet als beroep uitoefenen. Deze personen hebben meestal een affectieve band met de zorgbehoevende. Mantelzorgers zijn vaak familie, maar kunnen evengoed een buur of vriend zijn. Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk waarvoor vrij gekozen wordt en dat vanuit een organisatie ondersteund wordt.

Uitgebreid ontbijt
Stad Oostende is in het kader van de Eerstelijnszone Oostende-Bredene, regisseur van het mantelzorgbeleid. Hierbij staat de ondersteuning van mantelzorgers centraal via informatie, praktische hulp, lotgenootcontacten en een verbetering van het zorgaanbod zelf.

Tijdens de Dag van de Mantelzorger wil Stad Oostende de mantelzorgers extra onder de aandacht plaatsen. De medewerkers van de dagverzorgingscentra De Kust en Clemence Wante bezorgen de vaste mantelzorgers thuis een uitgebreid ontbijt. Het aanbod van de dagverzorgingscentra ontlast actief de mantelzorger van een deel van de zorg. Tegelijk wordt de link tussen de professionele zorg en het bijstaan van de mantelzorger zelf versterkt. Mantelzorg is ook voor de professionele hulpverleners een onmisbare schakel in de zorg voor zorgbehoevende Oostendenaars.

Mantelzorg in beeld
De ontmoetingscentra van Stad Oostende zetten sinds twee jaar in op het creëren van een gemeenschap voor mantelzorgers met ruimte voor uitwisseling en contact. Tijdens zogenaamde ‘Mantelzorgcafés’ kunnen mantelzorgers informatie en ervaringen uitwisselen. Er is ruimte voor ontmoeting, ontspannende activiteiten maar ook psychologische ondersteuning. Daarnaast wordt ook het bestaande ondersteuningsaanbod van lokale zorgorganisaties zoveel mogelijk bekendgemaakt.

Eind mei fotografeerde Oostendenaar Bert De Busschere (tweede plaats wedstrijd stadsfotograaf 2021) de leden van de kerngroep Mantelzorg samen met hun zorgbehoevende. Ook ex-mantelzorgers poseerden voor de lens. Met dit initiatief en onder het motto ‘Mantelzorg in beeld’ willen de ontmoetingscentra de leden van de kerngroep Mantelzorg eren.

De foto’s worden op woensdag 23 juni aan huis bezorgd ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg.