Stad Oostende blijft strijden tegen leegstand en verkrotting

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

De komende dagen gaan verschillende aanslagbiljetten de deur uit in de strijd tegen langdurige leegstand, verwaarlozing en onbewoonbaarheid. Het zijn de eerste aanslagbiljetten sinds de tarieven verhoogd werden voor panden die al langer dan vijf jaar op de inventaris staan. Die hoge belastingen zijn de enige manier om hardnekkige leegstand en verkrotting te bestrijden. 

De strijd tegen leegstand, verwaarlozing en verkrotting wordt al jaren gevoerd. Tijdens deze legislatuur werd de aanpak onverminderd verdergezet. Het reglement werd wel bijgestuurd. Eigenaars krijgen nu automatisch één jaar vrijstelling om een oplossing voor hun pand te vinden en worden niet langer verplicht om een bepaald bedrag uit te geven aan renovatie. Na dat jaar kunnen nog bijkomende vrijstellingen aangevraagd worden, bijvoorbeeld voor een pand dat grondig gerenoveerd moet worden en waarvoor de werken volop bezig zijn.

De stadsdiensten staan dagelijks klaar om mensen in moeilijke situaties te helpen. “We voeren een menselijk maar toch kordaat beleid”, legt schepen van Wonen Kurt Claeys uit. “Daarom nog eens een warme oproep aan iedereen om de uitgestoken hand van de Stad te grijpen. Samen vinden we oplossingen.”

‘Belasting op onwil’
Ondanks de aanklampende aanpak zien we in de stad hardnekkige kankerplekken. Sommige panden staan al jaren – tot zelfs 17 jaar – op de inventaris. Als eigenaars geen actie ondernemen en de belastingen gewoon jaarlijks betalen, staat de overheid met de rug tegen de muur. Om die eigenaars aan te zetten om een oplossing te zoeken, werd vorig jaar beslist om de belastingen na vijf jaar stevig te verhogen: het tarief wordt dan vervijfvoudigd.

De eerste hoge heffingen gaan nu de deur uit. De realiteit verplicht de Stad om hard op te treden. “Dit is een maatregel die we liever niet zouden nemen. Maar langdurige leegstand, verwaarlozing en verkrotting kunnen we niet tolereren. De overlast die het met zich meebrengt raakt in eerste plaats de buren en de omwonenden, maar ook de stad in het algemeen. Dergelijke panden trekken vuil, ongedierte en criminaliteit aan en verhogen de onveiligheid”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Oplossingen mogelijk
“Uiteraard zijn we er ons van bewust dat een oplossing niet altijd voor de hand ligt. Er kunnen zich heel wat situaties voordoen waardoor meer tijd nodig is om een pand in orde te brengen. Hiervoor is een beroepsmogelijkheid met een hoorzitting voorzien. Leg een aanslagbiljet dus niet naast je neer en neem contact op met de Stad zodat we samen een oplossing kunnen uitwerken. Zo maken we Oostende mooier, aangenamer én veiliger”, besluiten de burgemeester en de schepen.