Veiligheidsmonitor 2024: gevoel van veiligheid bij Oostendenaars bevraagd

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee

De veiligheidswatte? De veiligheidsmonitor is een enquête die elke drie jaar wordt gevoerd bij de Belgische bevolking. De laatste dateert van 2021 en in 2024 krijgen maar liefst 5.600 Oostendenaren opnieuw de kans om de bevraging in te vullen.

Via een toevalssteekproef krijgen 5.600 Oostendenaren van verschillende leeftijden (van 15 tot en met 65 jaar en ouder) de kans om de bevraging in te vullen. Wie een brief met een uniek toegangstoken thuis krijgt toegestuurd, kan de bevraging digitaal invullen.

“Je geeft mee hoe je veiligheid in Oostende ervaart”, vertelt korpschef Philip Caestecker. “Zo wordt er gepeild naar buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap en de kwaliteit van ons politieoptreden. De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van Oostende. Dat zal o.a. vorm krijgen in een nieuw zonaal veiligheidsplan, dat in 2025 zal worden opgesteld. We roepen dan ook alle burgers op, die de bevraging ontvangen, om deel te nemen en de vragenlijst in te vullen.”

“Inspraak van onze burgers vinden we heel belangrijk”, gaat burgemeester Bart Tommelein verder. “Daarom organiseerden we heel recent onze burgerbevraging, zijn onze gloednieuwe inwonerspanels van start gegaan, organiseren we wijkcafés, enzovoort. Nu de federale overheid opnieuw haar veiligheidsmonitor lanceert, vragen we de Oostendenaars om de vragen zeker te beantwoorden. Dit levert immers opnieuw waardevolle informatie op voor het toekomstig beleid van onze stad.”

Het initiatief gaat uit van FOD Binnenlandse Zaken, in samenwerking met politie en de lokale besturen. De uitnodigingen komen in de week van 20 mei in de brievenbus. Een herinneringsbrief wordt verstuurd in juni.

De politie van Oostende lijstte een reeks van veelgestelde vragen op die je op de website rustig kan nalezen. www.politie-oostende.be/veiligheidsmonitor.