Vogelgriep vastgesteld aan de kust

Posted on Posted in Dierenwelzijn, Oostende - De Stad aan Zee

Sedert enkele weken worden er in verschillende kustgemeentes in België en in het buitenland dode vogels aangetroffen. Eerdere berichten uit Nederland en Frankrijk bevestigden al dat het om de besmettelijke vogelgriep gaat die momenteel in de broedkolonies van meeuwen en sterns hoge sterfte veroorzaakt. Voor de mens is er geen gevaar. Wandelaars die zieke vogels vinden, nemen best contact op met het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Oostende. Dode vogels kunnen gemeld worden bij het Federaal Voedselagentschap (FAVV).

Langs de kust woedt momenteel een nieuwe uitbraak van aviaire influenza of vogelgriep. In het Vogelopvangcentrum van Oostende werden al enkele zieke vogels uit verschillende kustgemeentes binnengebracht. Het gaat vooral om koloniedieren die dicht bij elkaar broeden zoals meeuwen, sterns en aalscholvers. In kolonies kan de zeer besmettelijke ziekte zich snel verspreiden.

“Het VOC speelt een belangrijke rol in de zogenaamde ‘passieve bewaking’ van het vogelgriepvirus”, zegt Claude Velter, directeur van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren. “Onder toezicht van het FAVV en in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos werken wij met quarantainemaatregelen voor verdachte dieren zodat de bioveiligheid voor mens en dier in het Opvangcentrum gegarandeerd blijft”.

Sciensano – het Nationaal Referentielaboratorium van België (NRL) voor aviaire influenza – bevestigde ondertussen aan de hand van stalenonderzoek dat het effectief om vogelgriep ging.

Geen reden tot paniek

“Er is geen reden tot paniek”, stelt schepen Silke Beirens van Mens & Milieu gerust. “Het virus is dan wel erg besmettelijk voor (water)vogels, maar slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen mensen besmet raken. Het gaat dan over mensen die meestal beroepsmatig nauw, herhaaldelijk en langdurig in contact komen met zieke dieren of hun uitwerpselen. Een wandeling maken met dit mooie weer in het park is dus absoluut geen probleem.”

Ook voor onze eigen viervoeters is er weinig tot geen gevaar. In principe is besmetting mogelijk mocht je hond of kat aan een kadaver bijten, maar dit zal slechts zelden ziekmakend zijn.

Burgemeester Bart Tommelein: “Je raakt sowieso best nooit dode dieren aan met blote handen. Het risico dat mensen worden besmet met het vogelgriepvirus is gelukkig zeer klein. Zowel de stadsdiensten als de hogere overheden volgen dit probleem goed op.”

Contacteer het Vogelopvangcentrum

Ga je wandelen en vind je een zieke vogel? Dan kan je altijd met het dier terecht in het Vogelopvang Centrum (VOC). Gebruik steeds handschoenen en zet het dier in een kartonnen doos. Ben je niet in de mogelijkheid om het zelf te brengen? Bel dan 059 80 67 66. Tref je een dood dier aan? Meld het via de gratis influenzalijn van het FAVV: 0800 99777.