Warmteplan: groene warmte-energie in Vlaanderen stimuleren

Posted on Posted in Energie 2016 - 2018

Vandaag keurde de Vlaamse regering het Warmteplan van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein goed. ‘Na het Zonneplan en het Windplan, hebben we nu ook een plan van aanpak om warmte-energie in Vlaanderen alle kansen te geven.’

Elke Vlaming weet hoe zonnepanelen en windmolens er uitzien, maar lang niet iedereen weet wat een warmtepomp, een zonneboiler of een warmtenet is. De productie van groene warmte en de recuperatie van restwarmte hinken achterop. Nochtans kan groene warmte volgens een studie van VITO één derde tot de helft van onze Belgische doelstelling van 13% hernieuwbare energie invullen. Na het Zonneplan en het Windplan, heeft Vlaams minister van Energie Bart Tommelein daarom zijn Warmteplan klaar. ‘We moeten groene warmte in Vlaanderen alle kansen geven. De eerste opdracht blijft natuurlijk zo weinig mogelijk energie verbruiken. De tweede is om maximaal gebruik te maken van hernieuwbare bronnen, zoals omgevingswarmte, geothermie, zonnewarmte,… Ten slotte is het belangrijk dat we onze restwarmte optimaal benutten.’

Tegen 2020 wil Vlaanderen 9.197 GWh groene warmte-energie produceren. ‘Daarbij is het cruciaal dat we voor de juiste energievorm kiezen op de juiste plaats, op het juiste moment en met een correcte ondersteuning’, aldus Bart Tommelein. ‘Denk aan groene warmte uit biomassa op de juiste schaal, gekoppeld aan warmtenetten. Collectieve warmtenetten, niet alleen in nieuwe verkavelingen, maar ook als een bestaand gasnet vervangen wordt. Maar net zo goed aan individuele oplossingen zoals warmtepompen en zonneboilers. We moeten echt af van de automatische keuze voor fossiele brandstoffen.’

Verdubbeling warmtenetten tegen 2020

Het Warmteplan streeft tegen 2020 naar 1.000.000 MWh warmte-energie via warmtenetten per jaar, goed voor 50.000 gezinnen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de bestaande warmtenetten. De Vlaamse Overheid zal de warmtekaart die ze vorig jaar voorstelde, verder verfijnen. Die kaart geeft aan waar er warmte beschikbaar kan zijn, waar er een grote warmtevraag is en waar warmtenetten, recuperatie van restwarmte en WKK’s meer of minder rendabel kunnen zijn.

Warmtenetten worden vooral aangelegd in nieuwe woonwijken, maar kunnen bijvoorbeeld ook een oplossing zijn voor bestaande gebouwen. Er wordt gewerkt aan een handleiding met meerdere scenario’s om de overstap te maken. Verder komt er een ‘warmtetoets’ die zal helpen om bij infrastructuurwerken, bouwprojecten, enz. de meest geschikte technologie voor verwarming te kiezen.

De lokale besturen zijn een belangrijke partner in het uitbouwen van warmtenetten. Vlaanderen zal een warmte-ambassadeur aanstellen om hen daarbij te helpen. De minister onderstreept nogmaals dat op vlak van warmtenetten verschillende marktspelers hun rol moeten kunnen spelen.

Meer zonneboilers en warmtepompen

Bij nieuwbouw wordt er vandaag in 12% van de huizen een zonneboiler en in ongeveer 20% een warmtepomp geplaatst. De bedoeling is dat er tot 2020 jaarlijks gemiddeld 9.500 zonneboilers bijkomen, ongeveer 2.000 meer dan in 2016, en 6.400 warmtepompen, tegenover 3.728 in 2016. Warmtepompen hebben een groot potentieel, maar zijn – doordat er veel kosten doorgerekend worden in onze elektriciteitsfactuur – niet goedkoop in verbruik.

Bart Tommelein: ‘Het capaciteitstarief zal dat probleem vermoedelijk oplossen. Samen met de VREG zal ik bekijken hoe een nieuwe tariefstructuur de keuze voor een warmtepomp kan stimuleren en of er een tussentijdse oplossing mogelijk is.’ De premies voor warmtepompen werden sinds 1 januari al vereenvoudigd en verhoogd.

Voorbeeldfunctie overheid

Het Warmteplan omvat nog een hele reeks andere ondersteunende maatregelen. Er komt een grondige evaluatie van de call groene warmte (projecten rond groene warmteproductie kunnen via deze oproep steun aanvragen) en een uitbreiding naar kleinere installaties. Er wordt gewerkt aan een garantieregeling voor diepe geothermie, aanpassingen aan de EPB-regelgeving, het beter bijhouden van warmtepompdata,… De Vlaamse overheid is zich bovendien bewust van haar voorbeeldfunctie. Ze zal in overheidsgebouwen maximaal voor groene warmte kiezen.

‘Het is de hoogste tijd dat Vlaanderen na zonne- en windenergie, ook voluit kiest voor warmte-energie. Dit Warmteplan zal ons daarbij helpen’, besluit Bart Tommelein.

One thought on “Warmteplan: groene warmte-energie in Vlaanderen stimuleren

  1. Vraag me af of ik dan na mijn investering zoals met mijn zonnepanelen plots 705 euro moet betalen omdat ik geen stroom verbruik. Denk niet dat ik me nog eens ga wagen ! Mijn buur leeft zonder kopzorgen en betaald als verbruiker minder stroom dan ik met mijn zonnepanelen.ik weet van zodra die panelen aan herstelling toe zijn vliegen ze naar het containerpark. Kan er niet mee leven als je mee doet voor een beter milieu dat je er dan nog eens zwaar op belast word. Dit doen ze zelf in Amerika niet!!!!!!!!!!!’

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.