Cijfers Kind en Gezin tonen daling kinderarmoede in Oostende: Stad zet strijd tegen armoede verder

Posted on Posted in Algemene Coördinatie Armoedebestrijding, Oostende - De Stad aan Zee
Uit de meest recente cijfers van Kind en Gezin blijkt dat de kansarmoede bij zeer jonge kinderen (0 – 3 jaar) vorig jaar is gedaald in Oostende. Stad Oostende is vastberaden om verder gericht te strijden tegen armoede en zo de dalende trend verder te zetten.

De kansarmoede-index van Kind en Gezin wordt samengesteld uit een quotering op basis van zes criteria: inkomen, opleiding, arbeidssituatie, huisvesting, gezondheid en stimulatieniveau. Zodra een gezin driemaal negatief scoort op deze criteria, valt het kind onder de noemer ‘kansarm’.

Lichte daling

In 2018 behaalde Oostende een score van 34,2% op deze kansarmoede-index, hiermee scoorde onze stad beduidend hoger dan andere centrumsteden. Voor 2019 is er een daling van het kansarmoedecijfer met 4% en behaalt Oostende een score van 30,1%. Dit percentage geeft weer hoeveel kinderen  tussen 0 en 3 jaar – die op 1 januari 2020 in Oostende verblijven – als kansarm werden gescoord.

“Een eerste blik op de scores leert dat de daling zich vooral situeert in de groep ‘kinderen met een biologische moeder van niet-Belgische origine’. Onze diensten zullen de cijfers verder analyseren”, zegt schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann.

Armoedebestrijding prioritair

Stad Oostende heeft van armoedebestrijding een absolute prioriteit gemaakt. Het afgelopen jaar zijn al verschillende maatregelen genomen die de armoede in onze stad moeten doen dalen. Er is een Armoedeplan met concrete acties, samen opgemaakt met het middenveld. Met het Arbeidspact wil de stad dan weer meer mensen aan het werk helpen. Het VOLT-team gaat intensief aan de slag met gezinnen in armoede.

Recent kwam daar ook het fonds bij om uithuiszettingen tegen te gaan en ook de strijd tegen energiearmoede wordt opgevoerd. Stad Oostende paste ook het systeem van de Onderwijscheques aan, waardoor elke leerling met het nodige schoolmateriaal het schooljaar kan aanvatten. En ten slotte hebben we vorig jaar ook het ‘Doorgroeihuis’ opgestart waar dak- en thuislozen worden opgevangen en begeleid.

Stappen in de goede richting

“Iedere inwoner moet de kans krijgen om op een volwaardige manier deel te nemen aan het maatschappelijk leven, en daar zullen we de komende jaren verder onze schouders onder zetten”, aldus schepen Natacha Waldmann.

“Deze bestuursploeg heeft op vlak van armoedebestrijding reeds een aantal stappen in de goede richting gezet. Maar we zijn er ons van bewust dat er nog veel werk op de plank ligt”, besluit burgemeester Bart Tommelein.