Schade na noodweer? Neem contact op met het Rampenfonds en je verzekeringsmakelaar

Posted on Posted in Oostende - De Stad aan Zee, Veiligheid, Verzekeringen

Na de hevige wolkbreuk van zondag 27 juni 2021 hebben heel wat mensen waterschade geleden. Stad Oostende informeert haar inwoners over welke stappen ze nu kunnen ondernemen.

Zondag 27 juni 2021 trok een hevige regenstorm over Oostende. Voornamelijk de wijken Centrum, Konterdam, Westerkwartier, Stene en Mariakerke kregen de volle lading over zich heen. Door het grote aantal oproepen in verband met de wateroverlast moest het lokale brandweerkorps hulp inroepen van de omliggende brandweerdiensten.

Nu het water stillaan is weggepompt, wordt de schade duidelijk. Stad Oostende wil haar inwoners helder informeren over welke stappen je kan nemen als je waterschade hebt geleden.

Brandverzekering en Vlaams Rampenfonds

Heb je schade? Neem dan in de eerste plaats contact op met je eigen verzekeringsmaatschappij voor de brandverzekering. De verzekeraar zal dan een schadedossier opstarten. De verzekering dekt eveneens de opruimkosten en alle kosten voor het weghalen van beschadigd materiaal.

Vervolgens kan je de schade melden bij het Vlaams Rampenfonds. Dat kan zowel digitaal als per brief. Hiervoor surf je naar de website www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen. Je vindt er een digitaal invulformulier of je kan een papieren versie downloaden die je thuis kan afdrukken. Tot 60 dagen na de ramp kan je een melding indienen. Let wel! Dit betekent nog niet dat er automatisch een schadevergoeding zal toegekend worden. Dat kan pas nadat de Vlaamse regering het noodweer officieel als ramp beschouwt.

Het Vlaams Rampenfonds verzamelt de schademeldingen en start dan een onderzoek om het uitzonderlijk weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen. Eens die officiële Vlaamse erkenning er is, kan je ook een aanvraagdossier voor een schadevergoeding indienen. Maar het is dus belangrijk om nu in de eerste plaats binnen de 60 dagen de schade te melden. Elke aanvraag moet individueel gebeuren.